GÜRGÜN hakkında..

Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesindeki eğitimi sırasında, günlük yaşamdaki sorunlara aranan çözümlerle toplumsal yaşamdaki sorunlara aranan çözümler arasında vazgeçilmez bir ilişkinin olduğunu fark ettiğinde çok gençti. Doğu felsefeleri, Şamanizm, Holistik (bütüncül)Terapi, Astroloji gibi farklı türdeki konulara duyduğu ilgi ve araştırmaları, bu konuları günlük yaşamla ve toplumsal bakış açılarıyla birleştirme çabaları hep sürdü.
Doğum anındaki astrolojik gök haritasıyla da ilişkilendirdiği araştırmalarında, astrolojinin, kişisel dönüşüm ve gelişim potansiyelinin oluşmasına katkıda bulunduğunu fark ederek 1992 yılında Irish Astrological Society ile temaslarda bulundu. Doğal olarak astroloji de onun bireysel gelişim danışmanı oldu, insanı ve bütünü ilgilendiren araştırmalar yapması gerektiğinde, kişisel dönüşüm için astrolojik verileri de kullandı.

1994 yılına kadar devam eden kendi deyimiyle hazırlık süreci olarak nitelendirdiği 11 yıllık çalışmalarının tamamlanmasıyla Bireysel Danışmanlık yolunda ilk bilinçli adımını attı. Bu dönem içinde çeşitli kuruluş ve organizasyonlarda Astroloji ve Bireysel Gelişim konularında seminerler, konferanslar verdi, basında televizyonda haberlere konu oldu. Yıllar içinde bireysel anlamda özel danışmanlık, Astro Healing programları şeklinde devam eden çalışmalarından elde ettiği verim ve her kesimden insanla yaptığı çalışmaları, onu bireysel gelişimle yaşam kalitesinin arttırılması  konularında daha kapsamlı araştırmalara yöneltti. Araştırmalarının amacı; insanın gelişim serüveni ile ruhsallık ve bireysel gelişim gibi temel konuların gelecekteki bilimsel paradigmanın ayrılmaz bir parçası olabileceğini işaret edebilmek olmuştur.

2003 yılından itibaren internet ortamında yayın yapmakta olan sitemizin genel yayın yönetmenliği görevini de sürdüren GÜRGÜN, 30 yılı aşan astroloji çalışmalarıyla Astroloji dünyasında bir ilk olan kendisine ait AHP (Astro Healing Programs) programlarını ortaya çıkararak YOL HARİTASI kavramını astrolojiyle birleştirmiş ve bu kapsamda 2007 yılından itibaren workshop çalışmalarıyla bu programı Bireysel Sosyal Sorumluluk ilkesi ışığında Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Kültür Merkezi bünyesinde uygulamaya koymuştur. 2017 yılında ise bu çalışmaları Yol Haritası Büyükada Okulunun kurulmasıyla daha ileri bir boyut kazanmıştır.

Uzun yıllardır uyguladığı bireysel danışmanlık ve çözümlemelerin yanı sıra, profesyonel alanda kurumlara yönetimsel danışmanlık da yapmaktadır.

Seminerlerden Seçmeler


 GÜRGÜN 1994-2018