BURÇLAR

WWW.ASTROSET.COM

 

OĞLAK BURCU
 22.Aralık-20.Ocak

LATİNCE/ARAPÇA ADI: CAPER - Cedi

GRUBU: Toprak - Öncü - Kadınsı

YÖNETİCİSİ: Satürn

ŞANSLI SAYISI: 8

ŞANSLI GÜNÜ: Cumartesi

KARŞIT BURCU: Yengeç

HAYVANLARI: Keçi ve diğer tırnaklı yenebilen hayvanlar

ÜLKELERİ: Hindistan, Meksika, Afganistan, Makedonya, Bulgaristan, Litvanya

DOĞAL TAŞLARI: Turkuvaz, Ametist, Garnet, Kaplan Gözü

METALİ: Gümüş, kurşun

RENKLERİ: Koyu gri, Siyah, Koyu Kahverengi

KOKULARI: Kamelya, fulya

BİTKİLERİ: Çam, Karaağaç, Söğüt, Porsukağacı, Kavak, Akçakavak

YİYECEKLERİ: Et, Patates, Makarna, Ispanak, arpa, Mısırunu, Pancar, Muşmula, Ayva

VÜCUT BÖLGESİ: Dişler, Kemikler

ŞİFRESİ: Tedbirli, Arzulu, hesaplı,

OLUMLU HUYLARI: Pratik, gerçekçi, hırslı, disiplinli, sabırlı, dikkatli, şakacı, koruyucu

OLUMSUZ HUYLARI:
Cimri, dırdırcı, karamsar, kaderci, kıskanç, aşırı tutucu, sert

GENEL ÖZELLİKLERİ:  Zodyak'ın 10. burcu olan Oğlak, insanın evrendeki yerini bulma ve kendini geliştirme macerasını sembolize eder. Oğlak'ta otorite üzerinde kontrol yaratabilme isteği hakimdir. Otorite sosyalleşmiş toplumun kurallarını, düzenlemelerini yaratarak elde edilir. Oğlak yaşamın her alanındaki sınırlarını bilmek ve anlamak ihtiyacındadır. Erken yaşlardan itibaren geleneksel değerlere, kurallara ve düzenlemelere, topluma paralel düşünce ve davranış şekline kolayca adaptasyon sağlar. Daha sonra kişisel yaşantısında bunları reddetse bile, amaçlarına ulaşmak için sistemin içinde bulunmayı tercih eder. Oğlak sistem, kural ve düzenlemeler olmadan amaçlarına ulaşmakta zorluk çeker ve hatta yolunu kaybedebilir. Kurallar ve düzenlemeler ile içinde bulunduğu sistemi ve toplumsal yapıyı anlamaya çalışır.

  Toprak elementi taşıyan Oğlak, Zodyak'ın maddeye hakim olmayı seven üyelerinden birisidir. İhtiyat, tedbir özellikleri risklerin Oğlak'ın yanından sıyrılıp gitmesindeki en önemli etkendir. Planlama, organizasyon ve yönetme yetenekleri finansal alanda da kendini gösterirOğlak hayatının her alanında hedeflerini saptar ve uzun yıllara ait stratejiler geliştirerek, sabırla, metanetle, yılmadan bu hedeflere ulaşmak için durmaksızın çalışmaya başlar. Yatırım yaparken, kazançtan çok Oğlak, büyük organizasyonların içinde olmayı tercih ederek, kendi bireysel riskini daraltma eğilimindedir. Çalışırken verdiği emeğin karşılığını, riskini minimize ederek almayı tercih eder. Pratik ve çabuk çözüm üreten yapısıyla, finansal tıkanıkların giderilmesinde liderlik rolünü üstlenmeye eğilimlidir. Özellikle organizasyonların finans kısmında çalışan Oğlaklar, zaman içinde şirketin temel taşı haline gelirler. 
  Ekonomi yapmak, bütçe oluşturmak, kaynak temin etmek Oğlak için en doğal fonksiyonlardır. Üretime yatkın doğası, kolay organize olabilmesi, stratejiler yaratırken geleceğe dair ürettiği fikirler, önünü görmesine yardımcı olur. Zaman zaman eli sıkı hatta cimri olarak nitelendirilen Oğlak, parayı bir emniyet aracı olarak görür. Kendisinin ve sorumluluğunda olan insanların geleceğini ve ihtiyaçlarını bir an bile aklından çıkararak gevşeyemez. Bir Oğlak için emniyet öncelik taşır. Dolayısıyla geleneksel yöntemler, minimum risk tipik Oğlak tarzıdır.

  Oğlağın iyilik perisi, zamandır. Elindeki asasıyla zamanı yöneten Satürn'ün idaresindeki oğlak elbette zamanlama konusunda oldukça etkilidir. Ne zaman nazik, ne zaman sert olunması gerektiğini; neyin kime ne zaman söyleneceğini iyi bilir. Oğlak burcunda doğanlar zamanı çok iyi kullanır. Bir hamlenin nasıl planlanacağını iyi bilir, bunu meslekte, toplumda ve aşkta kanıtlar.
  Oğlak için bir şeyin gerçekliği anlaşıldığında, onu manipüle etmek ve kontrol altına almak çok daha kolaydır. Bu yaklaşım genellikle Oğlakların iş dünyasında öne çıkmalarının en temel nedenidir. Genellikle yaşından daha büyük gösterir ve gerçekten de yaşına göre çok daha olgundurlar.
Çalışkan, güvenilir, kararlı, istekli, sabırlı, azimli, ihtiyatlı, disiplinli, plancı,  espri gücü olan, düzenli, sebatkar, azla yetinmeyi bilen Oğlaklar çalışkanlıkları nedeniyle genelde zengin olurlar. Dayanma gücü yüksek, sorumluluk bilen, iyi eş, iyi ebeveyn olan Oğlak’ların, mülkiyetçi, eğilmez dik başlı, ihtiraslı, kötümser, kuşkucu, kindar, sert, karamsar, yalnızlık meraklısı yönleri de vardır.

  Oğlak strateji üretebilen, planlama yapabilen yapısıyla, hangi sektörde olursa olsun, yönetim seviyelerinde son derece başarılı olur. İdareci olarak, lider vasfını taşıdığı için organizasyonlarda aranılandır. Maddeyle yakından bağlantılı olan Oğlak, form verme yeteneğini kullanabileceği tasarım gerektiren alanlarda başarılı olacaktır. Oğlak için diğer uygun bir alan da ekonomidir. Oğlak istediği amaca ulaşacağını düşündüğü zaman, hiç yorulmadan, uzun saatler boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabilir. Eğer verilen emeğin sonunda bir çıkar yoksa, Oğlak için çalışmanın da anlamı kalmaz. Espri yeteneği oldukça gelişkin olan Oğlak insanı, kendisi espri malzemesi olduğu zaman şiddetle tepki gösterebilir.
  İlk karşılaşmada soğuk bir intiba yaratan Oğlak insanı, aslında bunu ihtiyatlı olmak arzusuyla geliştirdiği bir savunma mekanizması olarak kullanır. Kariyer yaşantısı hayatının en önemli ilgi alanı olmasına rağmen, tiyatro, müzik ve diğer sanat dallarını da sever. Genellikle entellektüel kapasitesi yüksek, yaşamsal amaçları kendilerininkine benzeyen insanlarla beraber olmayı tercih eder. Oğlak ciddi konularda tartışmayı sever, ufak tefek problemlerde bile karşısındakine mutlaka yardımcı olmaya çalışır.

  Öncü nitelikteki Oğlak burcunun insanları eylemci bir ruha sahiptir, oldukça sert ve güçlüdür. Oğlak insanları hangi yaşta olurlarsa olsunlar daima olgun ve üst seviyeli bir gerçeklikten bakarlar. Dayanıklılık, kuvvet ve kararlılık Oğlak burcunun temel özelliklerindendir. Kararlı, sebatlı ve inatçı yapıları sayesinde, girdikleri yoldan, kilitlendikleri hedeften vazgeçmeleri mümkün değildir. Statüko ve otorite Oğlak burcunu çok etkiler. İnisiyatif kullanabilirliği ve sorumluluk almaktan kaçınmaması başarısının temel anahtarıdır. Takdir edilmek ve saygı duyulmak ihtiyacı yoğun olan Oğlak, zayıf yanlarını, beceriksizliklerini açığa vurmaktan hoşlanmaz. Bu yönü genellikle insanlarla mesafeli bir ilişkinin doğmasına neden olur. Savunmacı ve kendinen emin tavrının altında kimi zaman özgüven eksikliği de hissedilebilir. Güvensizliği ve korkuyu zayıflık olarak nitelendiren Oğlak, bu duyguların kendisinde de olabileceğini kabul bile etmek istemez.

  Dominant bir karaktere sahip Oğlak'ın aşkını kazanmak çok kolay değildir. Genellikle ikna eden değil ikna edilen olmayı bekler. Beraberliğin başında, karşı tarafın ciddiyetine inanması temel gereksinimdir. Sürekli fikir değiştiren, söyledikleriyle yaptıkları arasında farklılıklar olan insanlara karşı Oğlak'ın toleransı oldukça düşüktür. Bu burç duygularını öne çıkarmayı sevmediğinden ya da bu alanda kendini zayıf hissettiğinden kendine koruyucu rol oynayacak partnerler seçmek eğilimindedir. İkili ilişkilerde iletişim kurulması zor burçlardan birisi olan Oğlak, her şeye uzun vadeli ve planlı bakmayı sever. Yaşamındaki eşin veya partnerin iyi günde değil, kötü gününde yanında olmasını tercih eder. Duygularını göstermek bu burçta doğanlar için oldukça zordur. Ona yaklaşmak kolay değildir, ancak onu kazandığınızda güvenilir bir dost kazandınız demektir.

OĞLAK BURCU ÜNLÜLERİ: Martin Luther King, Isaac Newton, Johannes Kepler, Isaac Asimow, Rod Steward, Louise Pasteur, Kevin Costner, Mel Gibson, Umberto Eco, Antony Hopkins, Stalin

 
 

© Astroset 2003-2016