Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

EZOTERİK ASTROLOJİ'DE JÜPİTER

  Sembolik yönüyle, Jüpiter eski Yunan’da Jov ve Zeus olarak anılır. Olimpia Tanrılarının en büyüğüdür. Diğer tüm tanrıların yöneticisi konumundadır. Yasaların koruyucusu, yöneticisi, doğruluk ve dürüstlüğün savunucusu olarak kabul edilir. Her şeyin göksel babası olarak evrensel bir niteliği varır. Çok daha eskilere dayanan Ari sembolizminde Jüpiter “Göklerin ve Cennetin Babası” olarak, kuzey’de ise Thor olarak adlandırılır.
  Kabalistik olarak, Jüpiter gezegeni, Adam Kadmon yani Kozmik İnsan, Spiritüel Adem ya da diğer adıyla Spiritüel İnsanın arşetipik modelidir ve eterik soğurumu simgeler.
İnsanlığın bedeni içinde kokunun gücünü anlatır. Bu, gelişmiş ruhun incelmiş aromatik özleri algılayıp birbirine katışmasını sağlayan duyunun karşılığıdır. Ezoterik olarak Jüpiter, Göksel Zekeriya ya da Zadkiya’ya dönüşür ve böylece tarafsızlığın yansız ruhunu simgeler. Hakemlik ilkesine ve kuşkusuz dengeyi de işaret eder.

  Mitolojik yönden Jüpiter, Cronos’un oğludur. Cronos oğullarının tahtı elinden almalarından korktuğu için onları tek tek yutar. Fakat karısı Rhea Cronus’a yutması için bir taş verir ve Jüpiter’i Girit adasında bir mağaraya kaçırır. Jüpiter gök gürültüsü olarak da adlandırılır. En büyük silahı da yıldırımdır. Mitolojide meşe yapraklarının hışırtısı onun sesidir, egemenlik asası şimşek, kartal ve elde tutulan zafer figürü ile birlikte düşünülür.
  Astrolojik olarak en büyük ve Satürn’den sonra güneş sistemimizdeki en güçlü gezegendir. Jüpiter, ateşli, soylu, yardımsever, hareketli, şen, coşkun, umutsuzluğa kapılmayan bir yapıya sahiptir. Ağırbaşlılığı simgeler. Yasaların uygulayıcısı ve destekçisidir. Eli açık ve yaşam veren bir yardımcıdır.
  Astrolojide Jüpiter şansların en büyüğüdür. Yalnızca maddesel yararları değil, bilgeliği, bağışlayıcılığı ve olgunluğu da simgeler. Tüm umutların kesildiği yerde bir kurtuluş yolu bulur. İyi şans getiricisidir. Yaşamda iyi ve şefkatli olan her şeyi simgeler. Eylemleri soyludur. Satürn’ün çekingenliği Mars’ın atılganlığı yerine onda bolluk bereket ve şefkat vardır. Jüpiter’in asil çocukları çevrelerini güler yüzlü bir sıcaklıkla doldururlar.  Ruhları dürüstlük, iyilik ve doğallıkla dolup taşar. Art niyet beslemedikleri için sık sık ikiyüzlülüklerin kurbanı olabilirler. Doğum haritalarında Jüpiter’ i iyi konumda olan kişilere, tartışılmaz bir yüce gönüllülük ve içtenlik hakimdir.

   Entelektüel açıdan Jüpiter yüksek ahlaksal doğayı simgeler ve yüksek ahlakın insandaki yansımalarını gösterir. Tüm soylu ve insanlığa hizmet amacı güden kuruluş ve girişimlerin ardında o vardır. Jüpiter akışının yönettiği kişiler doğuştan, insan doğasının en yüce biçimini ifade ederler. Bu gezegenin etkisinde, gerçekten de soylu bir yön vardır. Bu yön, babanın, din adamının ve hükümdarın bir birleşimidir.
  Jüpiter insanları, insanlık ailesini genel yoksunluklardan kurtarmak için bir yaşam mücadele verebilirler. Entelektüel düzlemde, bu kişilerde daima ince bir ayırt etme özelliği vardır. Bu yüzden de nadir rastlanan ve yüksek seviyeli bir adalet anlayışına sahip olurlar ve bu onları insan sarrafı yapar. Zaman zaman hataları da merhametlerinden kaynaklanabilir.
  Astrolojik açıdan Jüpiter bir doğumu yönettiği takdirde bu büyük bir şans anlamına gelir. Aklı başında, erkeksi yönetici bir tavır sergilerler. Konuşmalarında dolaysız ve güçlüdürler ve aynı zamanda nazik ve sempatiktirler.

 

© Astroset 2004-2010