Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

EZOTERİK ASTROLOJİ'DE MARS

  Bu gezegen, tüm diğer gezegenler arasında, sembolik olarak eski dünyada tanrısal onurların bir ifadesi olarak görülürdü. Yunan Tanrıları arasında Mars Ares'le temsil edilir. Mars, kuzeyli atalarımızın, tüm tanrılar içinde en büyük içtenlikle tapındığı bir ilah olmuştur. O dönemlerde en büyük şans, büyük bir savaşçı olmaktı. Mars evrensel rolü gereği savaş tanrısının simgesi kabul edildi ve aynı zamanda da göksel demirci Volkan olarak da düşünüldü. Jüpiter’in şimşeklerini üreten oydu. Bu, Marsın demir, çelik, ateş ve sivri uçlu silah ve gereç üzerindeki hakimiyetini de işaret eden önemli bir unsurdu.
  Kabalistik olarak Mars gezegeni, Adam Kadmon’daki besleyiciliği temsil eder ve bu nedenle beşeri yapıda tat alma duyusuyla ilgilidir. Ezoterik planisferde ise , Mars melek Samael”e dönüşür. Ve bu düzlemde, bir ruhun en yüce vasıfları olarak kendini gösterir. Yaşam dalgasının daha yüce, daha ince ve çok daha süptil özlerini idrak gücü ve yeteneğini kazandırır ve soğurma ile sindirim güçleri üzerinde hakimiyeti mümkün kılar.

  Astrolojik olarak ele alındığında, astral dışa vurumunda  Mars, acımasızlık ruhunu simgeler. Kan dökülmesi ve ayrımsız yıkım da bu kapsamdadır. Gerçek bir Mars çocuğu su katılmamış bir dövüşçüdür ve en mutlu olduğu an rakibini yendiği andır.
  Entelektüel düzlemde ise Mars, girişimci bir ruhu, cesareti ve yüksek enerjiyi sembolize eder. Marsın bu etkisi olmadan erkekler, eylemsiz ve kadınsı etkileri fazla varlıklara dönüşebilirler. Mars akışının yönettiği kişiler, yüksek ölçüde mekanik insanlardır ve  baş edilmez hatta yorulmak bilmez bir enerji ve potansiyele çok güçlü bir iradeye sahiptirler.Örneğin tarihte adı geçen büyük savaşçı kahramanlarda Mars etkisi oldukça güçlüdür.
  Fiziksel düzlemde, Mars bir şekilde demir ve çelik üretimine katılan her şeyi simgeler. Tüm Mars insanları keskin gereçlerin, demir ve ateşin kullanıldığı işleri tercih ederler. Kasap, berber, madenci ve denizciler gibi.

  Mars kişilerini Satürn kişileriyle karşılaştırdığımız zaman, kutupsal  karşıtlıklar olduğunu gözleriz. Satürn karakteri, ağır ağır ilerleyen, kişiyi için için derinleştiren bir disiplin eğitmenine benzetilecek olursa, Mars karakteri denetim dışı kalmış ateşli bir ruh halini simgeler. Ne ya da kim olurlarsa olsun, Mars kişilikleri gururlu, kuvvetli , ve vahşi tabiatlıdır, acımasız, yıkıcı bir yönleri de mutlaka vardır. Öte yandan dostlarına karşı cömerttirler ve arkadaşlıklardan, kalabalıklardan çok hoşlanırlar. Gerçek bir Mars insanının genel tanımı aşağı yukarı şu şekildedir: orta boy, kuvvetli, sağlam bir beden, pembe yüzlü, delici bakışlar, köşeli bir çene, kalın kemikli ve kararlı bir yüz, aceleci, kavgaya açık bir ruh hali onların en iyi göstergesidir. Saç renkleri değişken olabilir ama ateşsel bir ışıltı tüm bedenlerinden yayılır ve çok belirgindir.

 

© Astroset 2004-2010