Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

EZOTERİK ASTROLOJİ'DE VENÜS

  Mitolojik ve sembolik yönüyle Venüs, dünyanın her yerinde, sevgi ve bilgelik şeklindeki çift karakteriyle saygı görür. Parlak sabah yıldızı, gururlu Lusifer odur. Bilgelik habercisi, bilgelik perisi olarak da tanımlanır. Ve gerçekten de gökyüzündeki yıldızların hiçbiri günün habercisi olarak ışıldayan Venüs’ün parlaklık şanıyla kıyas edilemez. Sevgi tanrıçası olarak da aynı ölçüde dikkat çekicidir. Eski Yunanlılar, Venüs’ü, Kutsal Boğası Taurus’un boynuzlarını kuşanmış Afrodit olarak da resmetmişlerdir.
  Kabalistik olarak, Venüs gezegeni büyük, arşetipik insanın ruhu içindeki sevgi unsurunu işaret eder ve bu nedenle de bedenlenmiş insanda
hissetme yeteneğinin karşılığıdır. Dolayısıyla beşeri yapılaşmanın nazlı, zayıf, dişil kısmını da o simgeler.
  Ezoterik planisferde Venüs göksel Anael, astral ışığın prensi olarak karşımıza çıkar. Bu karakterinde, onun dönüşüm güçleri ile
“kuvvetleri koruma” özelliklerini de gözleyebiliriz. İsis yönüyle, astral akışkanı bir durağanlık, bir dinlenme halinde temsil eder. Bu haliyle olmak üzere bekleyen şeylere Kutsal Ruh’tan hamiledir. Anael, aynı akışkanı eyleme geçmiş olarak gösterir. Böylece Ay ile Venüs’ün, evrenin ruhu kapsamında, iki hareket tarzının Kabalistik simgelerini oluşturduğu söylenebilir.
  Astrolojik olarak, Venüs gezegeninin akışı, yönetimi altında bulunanları zevk arayışı ve büyük açılımlara götüreceğinden, eğlence, sevinç ve şenlikleri simgelediği söylenebilecektir. Venüs özellikle, toplumsal zevkleri yönetir. Venüs etkisi altında doğanlar için, balolar, partiler, konserler ve davetler dayanılmaz bir cazibe yaratır. Kadının horoskopunda Venüs olumsuz bakışımlar almışsa, kuvvetli karşıt ışınlar bulunmadıkça, kişi
‘talihsiz’ olur ve erdemini yitirir. Bu yüzden Venüs’ün konumu çok önemlidir.
  Entelektüel düzlemde, Venüs, evcil niteliklerin üst vasıfları ile ideallerle ilgili, sanatsal ve müziksel duyguları kontrol eder. Venüs akışının yönettiği kişiler, müzik, sanat ve şiirde ileri gider ve incelmiş başarılarıyla dikkat çekerler. Fakat aynı zamanda hakiki bir ahlaki güce sahip değillerdir. Onları, güdüsel biçimde duygu ve heyecanları, tutku ve arzuları yönetir. Arzuları şahlandığı zaman, sağduyunun ortadan kaybolması dikkat çeker. Bu nedenle, Venüs uyumlu ışınlar tarafından korunmadığı takdirde, pohpohlanma ve duygusal anlamsızlıklar tarafından yoldan çıkma tehlikesi büyüktür.
  Fiziksel düzlemde, Venüs en çok, kişinin zihnini yönetir. Toplumsal yaşamla ilgili kuvvetli alışkanlıklar oluşturur ve dans, müzik ve resim gibi alanlara yöneltir. Aynı zamanda, iyi tabiatlı, sevimli, ince ve şefkatli bir mizaç da oluşturur. Bu akışın yönettiği erkekler kadınların sevgilisi olur, ancak sebat ve öz denetim konularında hayli yetersiz kalırlar. Kişi erkekse, kendini sık sık belalı maceralar içinde bulur ve aşırılıklara kaçması da olasıdır.

 

© Astroset 2004-2010