Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

HARİTA TİPLERİ

  Aşağıda doğum haritalarında gözlemlenen ve gezegenlerin burçlara, evlere dağılımlarına göre şekillenen yedi doğum haritası tipi gösterilmektedir. En çok bilinen bu tipler Amerikalı Astrolog Marc Edmund Jones tarafından tasarlanmıştır. (1888-1980)
Yorumlarda kullanılabileceğiniz bir ilgi noktası olabilir düşüncesiyle sizlerle paylaşmak istedik.

 
 

DAĞINIK

Bu tip haritada gezegenler her burca dağılmış gibidirler. Böyle bir haritaya sahip kişi her konuya meraklı olur. Ancak birbirine uymayan düşünceler ve yüzeysellik sorun yaratabilir. Bu harita tipi özellikle İkizler ve biraz da Yay ile alakalıdır.

 

 
 
DEMET

Bu tip haritada gezegenler birbirlerine çok yakın yerleşmişlerdir. Bu harita tipine sıkça rastlanmaz. Böyle bir haritaya sahip kişi konuları bir uzman gibi derinlemesine ele alır. Seçtikleri konunun içinde değişik bakış açıları geliştirmelerine rağmen sadece o konuyla sınırlı kalırlar. Bu harita tipi Yengeç ve biraz da Oğlak'la alakalıdır.

 

 
   
LOKOMOTİF

Bu tip haritada gezegenler birkaç burç dışında arka arkaya yerleşmişlerdir. Böyle bir haritaya sahip bir kişi isteklerini, planlarını, itilimlerini gerçekleştirmek için gerekli enerjiyi her zaman bulur. Bu harita tipi özellikle Koç ve bazen de Aslan burcuyla ilişkilendirilir.

 

 
ÇANAK

Bu tip bir haritaya gezegenler adeta bir yarım kürede toplanmıştır. Şayet Ufuk (Asc) yada Meridyenle (MC) ayrılan kürelerde böyle bir yerleşim varsa daha da dikkat çekicidir. Böyle bir haritaya sahip kişi kendine yeten ve ihtiyacı olan deneyimlerinin tümünü edinebilen birisi olacaktır. Gezegenlerin yerleştikleri evler özellikle ilgilenilecek konuları göstermesi açısından önemlidir. Bu harita tipi daha çok Başak ve Akrep burçlarıyla ilişkilendirilir.

 
 
BUKET

Bu tip haritada gezegenlerin bir tanesi bir yarımkürede diğer dokuz tanesi diğer yarım kürede yerleşmiştir. Tek gezegen buketin sapı gibidir ve güven noktasıdır. Bu tip haritaya sahip bir kişi için izleyeceği yoldaki başarı, ulaşacağı sonuçtan daha önemlidir. Amaçlarının peşinden gitmek ona haz verir. Bu harita tipi Yay burcu ile ilişkilendirilmektedir.

 

   
 
TAHTIRAVALLİ

Bu tip haritada gezegenler her iki yarım kürede karşılıklı yerleşmiş durumdadırlar. Bu tip haritaya sahip bir kişi için hangi kefe ağır basarsa o alanlarda yükselir. Karşıt görüşler bir kararlılık haline gelinceye kadar tüm olasılıkların yaşanmasına neden olabilir. Bu harita tipi genellikle Terazi ve bazen Balık burcuyla ilişkilendirilir.

 

 
 
DÜZENSİZ

Bu tip haritada gezegenler her burca dağılmış gibidirler. Dağınık haritadan farkı aynı burçta birden fazla gezegenin bulunuyor olması ve gezegenlerin düzensiz gruplaşmalarıdır. Bu tip haritaya sahip bir kişi bireysel, disiplinden ve rutinden hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Genellikle Kova ve bazen de Balık burcuyla ilişkilendirilir.

 
 

© Astroset 2003-2023