Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

  Aşağıda verdiğimiz tablo genel yaşam yolculuğumuzun alanlarını hem fiziksel hemde ruhsal açıdan bilmemize olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her dönemin içine giren evler ve yöneticisi gibi teknik bilgilerin yanı sıra, o döneme ait fiziksel ve ruhsal etkiler, dönemi içine alan yaşlar ve dönemin rengi de verilmiştir. Üçlü bölünme diye adlandırılan bu tabloda her dönem, içinde 4 elementi barındırmaktadır. (Ateş-Toprak-Hava-Su)

 İkinci tablo ise gezegenlerin etkileri ve bulundukları alanları göstermesi açısından çok faydalı olacaktır. Özellikle Uranüs, Neptün ve Pluto'nun tablodaki konumları dikkat çekicidir.

ASTROLOJİDE YAŞAM BÖLÜMLERİ

Yaşam Bölümleri

Evler

Yaşlar

Yönetici Gezegen

Fiziksel Alan

Ruhsal-Mental Alan

Rengi

1. BÖLÜM

1-2-3-4

0-24

AY

Büyüme

Gençlik

 Yetişkinlik

Benliğin uyanışı
Gelişme
Bireysel Alan

KIRMIZI

2.BÖLÜM

5-6-7-8

24-48

GÜNEŞ

Etkililik

Olgunluk

Çevreyi tanıma
İlişkiler/Sabitlenme
Sosyal Alan

SARI

3.BÖLÜM

9-10-11-12

48-72

SATÜRN

Berraklaşma

Yaşlılık

Ayrışma/Aşkınlık
Özgürlük
Evrensel Alan

MAVİ

 

GEZEGENLER ve ETKİ ALANLARI

ZİHİNSEL GELİŞİM - Üst Bilinç Alanı

Yaratıcı Zeka

Sevme Kapasitesi

Zihinsel Benlik

Düşünme
Murakabe Metotları

-URANÜS-

Teşhis Etme, Tanıma
ANLAYIŞ

-NEPTÜN-

Tefekkür/Niyet
Değişim/Dönüşüm

-PLUTO-

BİREYSELLİK (EGO) - Bilinç Alanı

Fiziksel Tezahür

Ben Duygusu

Ben Farkındalığı

Uygulanabilir düşünceler/Metotlar Koruma İhtiyacı
-SATÜRN-

Duyguları Paylaşmak/İlgi
İlişki ihtiyacı

-AY-

Hakimiyet/Nüfuz
Genişleme ihtiyacı

-GÜNEŞ-

YAŞAMSAL DESTEK FONKSİYONLARI - Bilinçaltı Alanı

Kusursuzluk

Kıymet biçip, Sistem oluşturmak

Başarı

Uyum için çalışmak
Hazım/Benzeşme

-VENÜS-

Altıncı His
İşleyiş sistemi
Onaylayış/Kabul ediş

-JÜPİTER - MERKÜR-

Motor
Eylem
Enerji

-MARS-

 

© Astroset 2003-2023