Astroloji Bilgileri

WWW.ASTROSET.COM

Astrolojik yaş dönemleri

  Astrolojide insan doğumdan yaşlılığına kadar belirli gezegenler ve burçlarla sembolize edilen dönemlerden geçmektedir. Aşağıda bu dönemleri gösteren tablomuzu bulacaksınız.Bu tablo bize yaşam senaryolarımızın ne kadar farklı olsa bile insan olarak gelişimimizin ortak olduğunu hatırlamamız ve birbirimizi anlamamız açısından oldukça faydalı olacaktır inancındayız...

00-06  YAŞ

Benliğin Şekillenişi

00-03  YAŞ

BENLİĞİN UYANIŞI

   04    YAŞ

İNATÇI VE MEYDAN OKUYAN DÖNEM

05-06  YAŞ

BENİN DENGELENİŞİ - SAĞLAMLAŞMASI

07-12  YAŞ

Yaşamın biçimlenişi ve sahip çıkma

07-09  YAŞ

YÖNTEM~KORUMA~SAKLAMA

   10    YAŞ

GERÇEKLİK KRİZLERİ-ÇATIRDAMA

11-12  YAŞ

ERGENLİK VE ROBİNSON ÇAĞI

13-18  YAŞ

Öğrenim ve eğitim

13-15  YAŞ

ROMANTİZM-FİKİRLERİN BİÇİMLENMESİ

   16    YAŞ

KİMLİK KRİZLERİ

17-18  YAŞ

GENÇLİK-İDEALLER VE İSTEKLERİN BİÇİMLENMESİ

19-24  YAŞ

Ev -aile ve ayrılış

19-21  YAŞ

ERGENLİK VE REŞİT OLMA ÇAĞINA GİRİŞ

    22   YAŞ

AYRILMA KRİZLERİ

23-24  YAŞ

KİŞİSEL DENEYİMLER VE GİRİŞKENLİK RUHU

25-30  YAŞ

Deneyim ve test ediş dönemi

25-27  YAŞ

ARKADAŞLIK-İLİŞKİLER VE PROFESYONELLİK

    28   YAŞ

AŞK KRİZLERİ-VAROLUŞUN ALT ÜST OLUŞU

29-30  YAŞ

MAKSİMUM FİZİKSEL PERFORMANS

31-36  YAŞ

Varoluş geçimini hazırlamak-taklit etmek

31-33  YAŞ

KENDİNİ ÖNE SÜRME-VAROLMA SAVAŞI

    34   YAŞ

UZMANLIK KRİZLERİ-DEFANSİF YAŞAM DURUMLARI

35-36  YAŞ

YAŞAMDAKİ CANLILIK DORUĞU

37-42  YAŞ

Keskin dış odaklanış-Ortaklık-İlişkiler

37-39  YAŞ

DÖNÜŞ NOKTASI

    40   YAŞ

İLİŞKİ KRİZLERİ-YAŞAM BİÇİMİNİN REVİZYONU

41-42  YAŞ

KARAKTER OLUŞUMUNUN TAMAMLANMASI

43-48  YAŞ

Transformasyon;Yeniden doğuş-Orta yaş krizleri

43-45  YAŞ

EVLİLİK-AİLE VE MESLEĞİN YENİDEN BİÇİMLENİŞİ

    46   YAŞ

HÜSRAN KRİZLERİ

47-48  YAŞ

İYİ OKUMA VE GELİŞME DÖNEMİ

49-54  YAŞ

Bireysel yaşam felsefesinin biçimlenmesi

49-51  YAŞ

FİLOZOFİK YAŞAM DÖNEMİ

    52   YAŞ

ANLAYIŞ KRİZLERİ

53-54  YAŞ

RUHSAL DEĞERLERİN İNŞASI

55-60  YAŞ

Kişisel gerçeklere bireysel yaklaşım

55-57  YAŞ

YAŞAMDAN BEKLENTİLERİN YAPILIŞININ DORUĞU

    58   YAŞ

İZOLASYON-ÇEKİLME KRİZLERİ

59-60  YAŞ

GENÇ NESİLDEN AYRILIŞ

61-66  YAŞ

Özgür seçilen arkadaşlıklar-İlişkiler-İzolasyon

61-63  YAŞ

YAŞAM MAHSULLERİNİN TOPLANMASI-HATIRALAR

    64   YAŞ

GERİ ÇEKİLME KRİZLERİ-RUHSAL ERGENLİK

65-66  YAŞ

EMEKLİLİK ÇAĞI-YENİ BAŞLANGIÇ DÖNEMLERİ

67-72  YAŞ

Yalnızlık

67-69  YAŞ

YAŞAMIN BÜTÜNLENİŞİ-TAMAMLANIŞI-KİŞİSEL UĞRAŞLARDA AZALIŞ

    70   YAŞ

SAĞLIK KRİZLERİ-FİZİKSEL ZAYIFLIK

71-72  YAŞ

YENİ YAŞAM BİÇİMİ-YENİDEN DOĞUŞ

 

© Astroset 2003-2023