Makale

WWW.ASTROSET.COM

YAŞAMIMIZIN KALİTESİNİ ARTIRMAK ELİMİZDE!

  Yaşamınızın kalitesini arttırmak konusunu hiç düşünmemiş olabilirsiniz, bu çok önemli değil ama konuya ilgi duydukça gerçekten de, “Yaşam Kalitesini Arttırmak” diye bir olgunun var olduğunu fark edeceksiniz. Bu kalitenin artışı, düşünce yapınızdan, dış görünüşünüze, oturduğunuz eve, iş yerinize, arkadaşlarınızın tümüne kadar uzanan oldukça geniş bir yelpaze içerir. Belki yaşamınızı “mutsuz değilim ki, herkes gibi yaşayıp gidiyorum işte” diyerek tanımlıyorsunuz, ama mutsuz olmamakla sahiden mutlu ve doyumlu olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Yaşamlarını doyumlu ve mutlu olarak tanımlayan insanların ortak özellikleri zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimlerine önem ve emek vermeleridir. Yaşam kalitesini arttırmanın en önemli yolu karşımızdaki insanın kendine özgü iletişim dilini anlamaktan ve onunla doğru iletişim kurmaktan geçer.

NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) VE AHP (ASTRO HEALİNG PROGRAM)
  Çağımızda bu iletişimin hızlanması için çeşitli bireysel gelişim programları uygulanmaktadır. Özellikle şirketler için daha güncel bir yöntem olan NLP ’den kısaca söz etmeden geçmek pek doğru sayılmayabilir. Tüm bireysel gelişim metotları gibi uygulaması olmadan entelektüel bir etkinlikten öteye gidemeyen NLP içinde aynı şey geçerlidir. Önce öğrenmek sonra uygulamak gerekir. NLP için kısaca, iletişim kurmayı istediğiniz her insanın kendine özgü dilini anlama ve bireysel diliyle iletişim kurabilme sanatıdır diyebiliriz. 
  Astroloji, Alternatif Tıp, Holistik Gelişim metotlarının hemen hemen hepsinde aynı temel öğelere rastlanır. Bu seçenekler ise bireyin ya da grubun seçim şansını arttırır ki çağımız yeni çağ enerjilerine uygun olan da böyle bir uygulamadır. İş, sosyal ve özel ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları yaratmakla büyük adımlar atacağınızı bilmelisiniz. Kendinizin ve başkalarının düşünce süreçlerini anlayabilecek ve başkalarının zihinsel stratejilerini çözümlemek istiyorsanız bireysel gelişiminize önem verin. Fikirlerinizi net ve anlaşılır bir şekilde karşınızdakine aktarabildiğinizi göreceksiniz. Özellikle iş dünyası kurumsal düzeyde, Astroloji, NLP, Yoga-Meditasyon, çeşitli modern grup terapileri ve workshoplarla ilgilenmeye başladı. Bunun nedeni yapılan uygulamaların yararlarını görmüş olmaları. NLP’nin astrolojideki karşılığı ise A.H.P' dir yani Astro Healing Program. İletişim kurmayı istediğiniz insanın dilini anlamak için önce kendi iletişim dilimizi anlamak gerekir.

 Kendimiz ve başkalarıyla iletişim
  Bu kavram kendimizle iletişim diye bir gerçekliğin olduğunu kabul etmekle gerçeklik kazanır ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz manipülatif iletişimin yarattığı sorunları ele alır. Sesli iletişim - Sessiz iletişim - İletişimde edilgen durumdan etken konuma geçmek - İletişime duyguları katmak - Esneklik geliştirmek gibi temel konuları ele alır. Hem özel yaşamda hem de şirket düzeyinde ele alınacak bu tip bir iletişim yöntemi, ekip ruhunun canlanmasına neden olur, ekipteki bireyler esneklik,kararlılık kazanırlar kendilerinin dışındakilere de duyarlılıkları artar ve empati kurmayı öğrenirler ki bu noktada sadece sözümüzü söylemek değil anlamak ve anlaşılmak ön plana geçmektedir.

 Özsaygı
  Özsaygı tüm bireysel gelişim çalışmalarının özünü oluşturur. Bireye ilk olarak kazandırılması istenen temel özelliktir. Birey olma  ve diğer bireylerle dengesini kurma, özgüven geliştirme ve ardından mevcut potansiyelin açığa çıkarılmasını hedefler. Amaca odaklanmak ve başarıyı yakalamak ise doğal sonuçlarıdır. Birey hem toplum yaşamında, iş yaşamında, hem de özel yaşamında özellikle düşünce, duygu ve davranış tutarlılığı içinde olmak, kendini doğru ifade etmek ister. Kendine olan güveni ve karşılaştığı sorunlarla baş edebilme yeteneği ile saygı kazanmak onun hakkıdır. Hem iş, hem sosyal, hem aile yaşamımızda özgüvenli ve özsaygılı bir yaşam sürdürebilmeyi kim istemez ki? Bütün sorunların kökeninde yatan değerlilik ve yeterlik duygularımızın geliştirilmesi, yaşam kalitesi yükseltilmişin bir yaşamın temel öğesidir.

 

© Astroset 2004-2010