Ezoterizm ve Gizemcilik

WWW.ASTROSET.COM

EZOTERİZM'DE KABBALAH - KABALA ÖĞRETİSİ

Giriş

  Kabala’nın ezoterik tarihi, gerilere doğru gidildiğinde Hermetizm'e ve Yeni Platonculuğa kadar uzanır. Kabala’da köken olarak etkin Hermetik ve Yeni Platoncu etkilere rastlanır. Kabala İbranice'den gelmektedir ve genel olarak dilimize "gelenek" veya "alınan sözlü gelenek" olarak çevrilmiştir.
  Yahudi ruhsal öğretisinin ve felsefesinin batını/içrek/ ezoterik yönünü anlatır. Dışrak olarak bilinen yazılı kural, kanun ve törenlere daha içsel yani ezoterik bir derinlik kazandırmayı amaçlar. 
 
"Kabala" sözcüğü, 12. veya 13. asırlarda Yahudi felsefesinin mistik düşünce ve uygulamaları olarak kullanılmaya başlandı. Yani daha açıkçası, aşağı yukarı o tarihlerde, Hayat Ağacı ve Sefirot kavramları ile Kabala  belirmeye başladı. Bu ruhsal öğretinin de, Hayat Ağacının da daha eski gelenek ve uygulamalarda çok daha eski kökenleri elbette vardı. Birçok Kabala ekolleri, Hıristiyan dünyasına da uyarlandı, ayrıca başka mistik, teozofik  ve ezoterik hareketlere de ışık tuttuğu bilinmektedir.

  13. asır Kabala felsefe ve ritüellerinin etüdünde başlatıcı olarak önemli bir isim olan Kör İshak, sadece İbrani değil, aynı zamanda erken Grek ve Hıristiyan Gnostik metinleri ve ayrıca Basralı Sufi tarikatı olan İhvan-üs-Safâ adıyla anılan “Beyaz Saf Kardeşlik Örgütü” nün çalışmalarını da inceledi. Bu kişi o zamanların önemli "Provencal" okullarının başındaydı.
 
Diğer önemli bir eleman da  14. asır İspanyol alimi Saragossalı Abraham Abulafia idi.  Abulafia Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da uzun yıllar yolculuklar yaptı ve yoga teknikleri andıran bazı beden duruşları, nefes uygulamaları ve ritmik, uygulamaya yönelik dualarla geri döndü. Bunları yeni bir Kabalistik yapı içinde ruhsal öğretiyi almak isteyenlere öğretti.     

  Avrupa’nın, karanlık çağın sancılarını yaşadığı bu dönemde, insan bilincinde büyük sıçramaların olduğunu söylemekte yarar vardır. Avrupa'da Pirene Dağlarının kuzeyinde yaşanan cehalet ve hoşgörüsüzlüğe rağmen, o sıralarda Arap hakimiyetinde olan İspanya'da dinler arası hoşgörü yaşanıyordu. Hıristiyanlar ve Müslümanlar Orta Doğu ve İspanya'nın kontrolü için savaşırken, Yahudi entelektüeller Arap İmparatorluğunda güç ve mevki ediniyorlardı.
 
Ortaçağ Yahudiliğinin bu "Altın Çağı" Arap hakimiyetinde İspanya'da doruk noktasına ulaştı ve Eski Ahit'tin Peygamberleri döneminden beri en engin Yahudi Mistik filozofları ortaya çıktı. Klasik Yahudi metinlerin önde gelen tefsircisi Moses ben Maimon, Solomon ben-Gabirol ve Sefer Zohar'ın yazarı veya muhtemelen derleyicisi Cordoba'lı Musa bu dönemin önemli kişileriydi.

                                                                        

                                Zohar Aydınlık Kitabı              Moses ben Maimon           Sefer Yetzirah Oluşum Kitabı

  Zohar/ Aydınlık Kitabı, Sefer Yetzirah/Oluşum Kitabı birlikte tüm Kabalistik öğretinin, meditasyon ve ritüelinin temelini oluştur. Kutsal Kitaplar üzerinde yorumları Batı Mistisizm öğrencileri yani Batı teozofisi ve ezoterik çalışmaları  için de  derin bir bilgelik hazinesidir. Kabala'nın Batı tarihinin en güçlü ve etkili mistik felsefelerden biri haline gelmesinin nedeni İspanya'da, özellikle Catalonia bölgesinde ve Güney Fransa'da Provencal bölgesindeki  bu faaliyetlerden ötürüdür.  

KABALA YAZILARIMIZ İÇİN KAYNAKÇA:

Gizli Öğreticilik , Ergün Arıkdal,Ruh ve Madde Yayınları , İstanbul , 1997
Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi , Cihangir  Gener, Gece Kitapları , Ankara , 1994
Okültizm , Tarih Boyunca Gizli Bilimler, Reşat Güner,Ege Meta Yayınları, İzmir,1996
Kabala - Yahudi Mistiğin Yolu (Kabbalah - The Way of the Jewish Mystic), Epstein, Perle. Boston, 1988
Kabala’dan Temel Öğretiler, Gershom Scholem, Dharma Yayınları, 2006
Felsefe Ansiklopedisi, Cemil Sena Ongun, İstanbul, 1982
Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, İstanbul,1982
Tasavvuf Tarihi, Cavit Sunar, Ankara Üni. İlahiyat Fakül. Yayın. 1975
Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Yayın.İstanbul,1993
Tasavvuf Felsefesi, Cavit Sunar, Ankara Üni. İlahiyat Fakül. Yayın. 1975
Gizli örgütler, Atilla Tokatlı, Hürriyet Yayınları,1979
Gizli Cemiyetler, Serge Hutin, Anıl Yayın, İstanbul,1965
 

© Astroset 2004-2010