Metafor / Kuantum Evren

WWW.ASTROSET.COM

 

Dr. Kuantum ve Uzaydaki esrarengiz radyo dalgaları

  Geçen hafta gazetelerde şöyle bir haber çıktı:  “Amerikalı astronomlar, uzaydan gelen çok güçlü radyo dalgaları tespit ettiler. Astronomlar, böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını belirttiler.”

 Ünlü bilim adamı Carl Sagan'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "Contact" adlı filmini hatırlarsınız belki, eminim pek çoğunuz seyretmiştir, bu konulara meraklı olup da seyretmeyenler de mutlaka bulup seyretsinler. Tıpkı o filmdeki gibi astronomlar, uzaydan gelen böylesine güçlü radyo dalgalarıyla ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Bir "pulsar" (ritmik radyasyon sinyalleri yollayan nötron yıldızı) araştırması sırasında alınan radyo dalgalarının ölen "kara delik"lerle ilgili araştırmalarda önemli rol oynayabileceği bildirildi.

  Başlığa bakıp da, bu güçlü sinyallerin kuantum fiziği ve Dr. F. Alan Wolf’la ne ilgisi var demeyin lütfen! Kuantum Fiziği neydi? Kısaca yeniden tanımlayalım:
  "Çevremizde ve evrende varolan maddi varlıkların içinde derinlere daha derinlere gidildikçe hangi taneciklerin var olduğunu, orada hangi olayların nasıl meydana geldiğini kısacası mikro-evren dediğimiz evreni yöneten yasaları araştıran fizik dalıydı." Astronomi de makro dediğimiz evreni yöneten yasaları araştıran bilim dalıydı. Kadim Uygarlıklar zamanında ise bu görevi haklı olarak Astroloji üstlenmişti.

  Ezoterizmin ve Kadim Bilgeliğin tarihçesi mikro evrenle-makro evren arasındaki derin ve gerçek bağlantıyı anlatmaya çalışan araştırmacılar, bilgeler ve filozofların araştırmalarıyla doludur. (Bkz. Astroset’in Ezoterik Astroloji ve Metafor-Kuantum Evren syf.)

  Atom altı parçacık ile ritmik radyasyon sinyalleri yollayın nötron yıldızı yani bir pulsarın yaydığı radyo dalgalarının, kuantum fiziğiyle bağlantısı olmaz mı hiç? Parça bütünden ayrı olur mu? Ya da bütünü parçasından ayırabilir misiniz? Bu bir okyanus içindeki su damlacıklarını okyanustan ayırmaya benzer. Sizce mümkün mü? Bizce değil!... Yani kısacası günümüz modern dünyasında astronomi ilginizi çekiyorsa; gazetedeki o haberi ilgi ile okuduysanız, siz farkında olmasanız ya da kabul etmek istemeseniz de, bu aynı zamanda kuantum fiziği, astroloji, spiritüellik, doğu bilgelik okullarının öğretileri olan meditasyon, yoga, alternatif tıp, şifacılık gibi dallarla da  ilgileniyorsunuz demektir…
 
‘Hangi açıdan canım ne alakası var, yok daha neler diyorsanız’, parça ve bütün açısından diye yanıtlayabiliriz… Artık holistik bir bilgi akışı var ve hepsi birbirine sıkı sıkıya bağlı… Yeni çağ bilgisi mi istiyorsunuz? İşte size en moderninden bir yeniçağ ya da New Age bilgi…

  ‘What the Bleep do we know’ filmine esin kaynağı olan Dr. F. Alan Wolf Eylül ayının ortalarında İstanbul’daydı. Doktor Kuantum lakaplı Wolf, Kuantum Düşünce Tekniği’nin önderi sayılıyor. Bu teknik, Kuantum fiziğinden hareketle, hayatı anlamlandırmaya çalışmak olarak özetlenebilir.
  Dr. Alan Wolf, kuantum fiziğinin felsefi yönüyle, insan neden aynı işleri yapar, aynı ilişki ve olayları tekrar tekrar yaşarız? Sonsuz olasılıklar denizinde, neden başımıza aynı (veya benzer) şeyler gelmesinden yakınırız? İnsan, kendi hayatının akışını değiştirme gücüne sahip olabilir mi? Sorularına dinleyicileriyle birlikte yanıt aradı ve seminere katılanlara aslında çok önemli bir mesaj verdi:
‘Kuantum Düşünce Tekniği’ bilimden ziyade spiritüellikle alakalıdır.’

   Dr. Fred Alan Wolf kimdir?
  Amerikalı Fred Alan Wolf, 72 yaşında bir kuantum fiziği profesörü. Kuramsal fizik üzerine 1963 yılında UCLA’da doçentlik unvanını kazanan Dr. Kuantum, nükleer ateşleme sistemi Project Orion’da çalıştıktan sonra, bilinç, fizyoloji ve ruhaniyet arasındaki ilişkiyi araştırmaya koyuldu. Kuantum fiziği hakkında 11 kitap yazdı. 1982 yılında “Taking the Quantum Leap - Kuantum Sıçramasını Yapmak” adlı eseriyle ABD Ulusal Bilim Kitabı Ödülü’nü kazandı.

  Dr. Fred Alan Wolf, seminerlerinde kuantum fiziğinin, fizikle fizik ötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adı olduğunu belirterek, “Atom altı parçacıklar, hızla hareket eden enerji parçacıklarıdır ve insan düşüncesinin yaydığı enerjiye cevap verir” diyerek çok kısa bir iki cümle ile konuyu herkesin anlayabileceği dilde özetlemiş oldu.

  Kuantum Kuramında Mutlak Zaman Yok, An Var!
 
Dr. Fred Alan Wolf, “Kuantum kuramında” mutlak zaman diye bir şeyin olmadığını belirterek “Zaman her cismin bulunduğu uzay bölgesine ve hızına bağlı olarak değişen göreli bir kavramdır. Önemli olan ‘an’dır. Her olayın oluştuğu an önemlidir”  diyor:

  Dr. Kuantum Basın Toplantısında
 
Dr. Kuantum katıldığı basın toplantısında seminerin içeriğini ve kuantum fiziğini pratik olarak kişilerin hayatında nasıl kullanabileceğini ve kullanarak neler yapabileceğini kısaca anlatmaya çalıştı. Biz çeşitli gazetelerden alıntı yaparak bu basın toplantısının bir özetini hazırladık sizlere. Kuantum fiziğinin, fizikle fizik ötesinin yani nam-ı diyar adıyla metafiziğin  birbirine karıştığı bir noktanın adı olduğunu açık açık hiç çekinmeden belirterek şöyle konuştu sempatik bilim adamı:  - ya da insanı mı desek? Artık bilim adamı yerine bilim insanı terimi kullanılıyor da !

  “Kuantum fiziği, bizi, klasik manadaki fiziksel maddenin enerjiye dönüştüğü bir alana sokar. O alanda artık atom altı parçacıklar, hızla hareket eden enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. Daha da ötesi bu parçacıklar insan düşüncesinin yaydığı enerjiye cevap verir. Bu alanı gözlemleyen kişi ile gözlemlediği parçanın birbirinden bağımsız, kopuk şeyler olmadığı çıkar meydana. İnsan, kendini tarafsız bir gözle gözlerse kendini değiştirebilir. Yani farkında olmakla kendimizi değiştiririz. Tersi de doğrudur. Değişmiş olan insan, farkında olmuş insandır. Bu üst düzey bakış açısına varmak için tek tek olaylar hakkında düşünmek yerine, olaylar arasındaki tümel ilişkiye bakmak gerekir. Böylece daha derine inmiş ve merkezden çevreyi izlemiş oluruz. Çevrede sürekli çalkantı, itiş kakış, dalgalanma vardır. Merkez ise bütün bu çalkantılardan uzak, sakin ve durağandır. Merkezde benliğin istekleri yerine; sessiz bir kabul, bir tatmin vardır…”

  Işık hem dalga özelliğine sahip hem parçacık
 
Bir süre sonra metafizikle yani fizikötesi ile fiziği iç içe kabul eden deneyler daha da önem kazanacak ve ikisini birbirinden çok kesin çizgilerle ayırmak mümkün olamayacak. Yapılan deneylerin ışığın; hem dalgasal bir yapıya sahip olduğu hem de küçük enerji paketleri olan ve parçacıklardan meydana geldiğini ifade eden Dr. Wolf, “Şu halde ışık, hem dalga özelliğine sahiptir hem de parçacık. Sadece ışık değil bütün ‘madde’ dediğimiz nesneler, dalga ve parçacık özelliği gösterebilir. Kuantum kuramı, maddeyi enerji olarak tanımlar ve maddeler arası etkileşimleri enerji alanlarının etkileşimi olarak görür. Demek ki, bütün evreni birtakım enerji alanlarının ortamı olarak görebiliriz. Aynı durum, insanlar için de söz konusudur. Her insan bir enerji alanıdır. Her insan, çevresiyle sürekli enerji alış-verişi yapmaktadır. Beslenmeden tutun da büyümeye, hatta düşünmeye kadar her eylemimizde bir enerji alış-verişi vardır. Fiziksel bedenin çevresinde de gözle görünmeyen bir enerji alanı bulunmaktadır. Bu alan da çevredeki diğer enerji alanlarıyla etkileşir, titreşime girer ve rezonansa ulaşır. İnsanlar rezonansa girerek birbirlerini etkiler. Rezonans olduğunda bilgi içselleşir ve sadece bellekte değil, bütün bedende kayıt olur. Buna yaşam bilgisi de diyebiliriz. Yaşam bilgisi bütün hücrelere yayılan holografik bir bilgi türüdür” dedi.

  Kuantum fiziğini okumaktan hiç sıkılmıyorum, seminer ücreti çok yüksekti gidemedim ama neler söylendiğini bilmek isterim diyenler için tüm söylediklerinin haberini  veren gazetelerden alıntı yaparak kısaca yeniden bir özetleyecek olursak şunları söylemek mümkün:

  Madde denen her nesne, aslında bir enerji türü. Enerji türleri sürekli değişim halindedir. Kuantum kuramı, maddeyi enerji olarak tanımlar.

  Maddeler arası etkileşim, aynı zamanda enerji alanlarının etkileşimidir. Ve her insan bir enerji alanıdır. Yemek, büyümek, düşünmek gibi eylemlerde hep bir enerji alışverişi vardır.

  Kuantum kuramına göre zaman ölçülemez. Olayın oluştuğu ‘an’ önemlidir. Mutlak zaman diye bir şey yoktur. Bizler, an içinde varlığımızı sürdürüyoruz.

  Kuantum Düşünce Tekniği’ne göre insan kendini beş duyuyla kısıtlamaz ise evrendeki enerji alanlarından yararlanabilir. Kural şu: İstemezsen, inanmazsan bu yeteneğini kullanamazsın. Yani bu noktada bilimsel yasaları bir kenara bırakıp inanmak daha doğrusu anlamaya çalışmak, farkında olmak zorunda kalıyoruz. Kuantum Düşünce Teknikleriyle Farkındalık arasında çok sıkı bir bağlantı var.  

  Önemli ve kafa karıştıran bir ayrım: İnsan evrensel enerjiyi kullanabilse dahi her istediğini yapamaz. Çünkü Kuantum’a göre doğanın temelinde görelilik ve belirsizlik var.

  Dr. Kuantum pozitif düşünce ile kısa yoldan elde edilecek, ‘iste senin de olsun’ tarzındaki tüm bilgileri haklı olarak nazikçe reddediyor, çünkü bahsettiği çok daha derin bir konu: ‘Evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliği yapmaktan söz ediyor.’

 Rhonda Byrne`ın, istenen her şeyi elde etmenin sırrını açıkladığını iddia ettiği kitabı `The Secret` satış rekorları kırıyor. Ancak Türkiye`de de okunan kitapta görüşlerine yer verilen ünlü kuantum fizikçisi Fred Alan Wolf , onunla ropörtaj bir gazetecinin sorularına verdiği yanıtlarında anlattıklarının çarpıtıldığını söyledi. Wolf , `Kitapta anlattıklarımı kesip kırptılar. Tam sözlerime yer vermediler` dedi.

* The Secret`a ilham kaynağı oldunuz. Sizce kitaba neler kattınız? Aslında söylediklerimin büyük bir kısmını kestiler. Çünkü ben insanlara dileklerinin aniden gerçeğe nasıl dönüşeceğinin sırrını vermiyorum. Ben kendi gerçeğimi ne anladığımı söyledim. Onlar bunu kullanmamayı tercih ettiler . Sadece küçük bir parçasını aldılar sözlerimin.

* Kitabı nasıl buldunuz? Çok iyi paketlenmiş bir saçmalık. İnsanlar bir sırrın olduğuna, o sırrı keşfettiklerinde arzuladıkları kadına ya da çok paraya sahip olacaklarına inanıyor. Bu kimseyi mutlu etmez. Düşünsenize, herkes lotoyu kazanabilseydi, ikramiye küçücük kalırdı. Şanslı olan kazanmalıdır.

* Kuantum fiziği gibi zor bir konuyu kitlelere basitçe anlatmayı nasıl başarıyorsunuz? Çünkü sadece yaşadığımız fiziksel dünyanın realitesini anlatıyorum. Bu da hayatını nasıl daha iyi yapabileceğin konusunda sana yol gösteriyor. İnsanları ve olayları farklı şekilde deneyimlememiz gerektiğini anlatıyorum. Bu da ancak kuantum fiziğinin temellerini anlamakla oluyor.

* Kuantum fiziğinin ne dediğini basitçe nasıl açıklarsınız? Gerçeği gözlemlerken sen de gerçeği etkiliyorsun. Bu, şu demek: Gerçek ve değişmez olarak kabul ettiğimiz her şey değişebilir. Bunu biz sağlarız, çünkü etki ederiz. Şöyle bir örnek verebiliriz: Sen aynaya baktığında kendini çok çirkin görüyor olabilirsin. Ancak seni çok beğenen birinin bu görüşünü duyduğunda artık bu gerçek senin için değişmiş olacaktır. Sen artık kendini güzel hissetmeye başlarsın. Yaşamımız da bu şekilde değişebilir, ne yönde değişeceğini de senin etkin belirleyecektir.

  Dr. Kuantum bir bilim adamı olarak spiritüel gerçekliği işaret ederek, içimizdeki ışığı keşfetmemizi ancak o zaman evreni tekamül ettiren enerji ile işbirliği yapabileceğimizi söylüyor ki, tüm kadim doğu bilgelik okulları Veda’lardan, Platon’a, Buda’dan Krişnamurti’ye, Taoizm’den Ouspensky’e-Gurciyef’e kadar bin yıllardır Farkındalık adı altında bu bilgiyi anlatmaya çalışıyorlar. Yakın bir gelecekte bilimle- tüm kadim ruhsal öğretiler aynı kavşakta buluşacak gibi görünüyor.

  Kuantum fiziği “ben sadece bilime inanırım, bu söyledikleriniz hurafe" diyenlere herkesin anlayabileceği dilde sade, açık ve pratik yanıtlar veriyor. Sitedeki Kuantum Evren-Metafor sayfası da bilim-metafizik köprülerini kurmak isteyenler için…
  İsterseniz Dr. Kuantum’un tüm kitaplarını okuyun, isterseniz Metafor sayfamızdaki, Türk Dr. Kuantum’u sayılan Doç. Dr. Haluk Berkmen’in yazılarını okuyun, konferanslarına katılın, sorularınızı canlı olarak sorun. İsterseniz hepsini bir arada okuyup, bize de bir sentez yazısı hazırlayın, artık karar sizin! Bizim elimizden gelen bu kadar…

 
 

© Astroset 2004-2010