Doğal Yaşam

WWW.ASTROSET.COM

ENERJİMİZİ NASIL KORURUZ?

 Psişik Yetenekleri olan insanların en sık sordukları soru, enerjimi nasıl korurum ve en yararlı şekilde kullanırım, hem kendime hem başkalarına yararlı olurum sorusudur.

  Enerjimizi korumak konusunda öncelikle yapmamız gereken şey; alanımızdaki enerjiyi korumakla ilgili temiz ve iyi niyetimizi evrene sessizce fısıldamak ya da diğer bir deyişle beyan etmektir. Evren bizi duyar!...

  Spiritüel çalışmalarda daha doğrusu yapmaya niyetlendiğimiz her eylemin başında belirtilen niyete göre karşılaşacağımız olayların şeklini de belirlemiş oluruz, enerjileri korumak gibi hassas ve önemli bir konuda niyeti belli etmek ilk temel adımdır… 

  Günlük yaşamda enerjiyi korumak için ise, etkileşim içinde bulunduğumuz insanların, yaşadığımız olayların, içinde bulunduğumuz haletlere karşı takındığımız tavırların ve duruşların önemini göz ardı etmememiz gerekir. Duruş ve tavrımızın olumluluk derecesi, enerjinin korunması konusunda en iyi göstergemiz olacaktır. Alınan etkilere verilen tepkilerin de içgüdüsel değil, şuurlu ve farkındalık düzeyi yüksek tepkiler olması yalnız bizi değil, karşımızdaki bireyleri de geliştirir.

Her varlık kendi enerjisini korumaktan sorumludur.

  Adeta enerji vampiri gibi yaşayan insanları hepimiz tanırız da, nedense kendimizi korumaya almayı hep ihmal ederiz. Bu tip yanlış enerjilerle beslenen üretici değil tüketici ve yıpratıcı özellik taşıyan insanlarla yaptığımız her görüşmeden sonra kendimizi çok yorgun ve bitkin hissetmemizde asla tesadüf değildir. Enerjimizi korumak için öncelikle enerjimizin diğer varlıklar tarafından emilip tüketilmesine izin vermenin o varlığa yardım etmek olmadığı gerçeğine uyanmak iyi olur. Ona enerji üretmeyi öğretebiliyorsanız ne ala ama öğretemiyorsanız, sürekli bir tükenişe ve enerji kaybına izin vermeniz, sizi güçsüz hale de getirebilir. Kaderi bağlarla bağlı olduğumuz kişilere karşı da, çeşitli danışmalar ve gerekirse profesyonel destekler de alarak, tutum ve davranışlarımızı yeniden düzenlemeyi seçebiliriz. Kristal enerjiler kullanmaya geçiş yapılan bir çağda, tüketici enerjilerin ağır ve zorlu girdapları arasında kaybolmamak için alınacak pek çok önlem vardır ama ilk önlem olarak, enejinizi tüketen o kişinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu saptamanız sizin için iyi tedbir sayılır.
  Gerçek yardım negatif yayınlarımızı azaltarak pozitif yayın ve düşüncelerimizi çoğaltıp koruyarak, karşımızdaki varlığın enerjisini yükseltebilmektir.

  Enerjimizi tüketen varlıklarla etkileşim içindeyken önce bu durumun farkına varmak sonra da bedeni ışıktan bir çemberle çevrelediğimizi imajine edip gelen negatif enerjilere karşı koruma kalkanımız olduğunu düşünmek çok faydalı olur.
  Pozitif enerjilere açık olmak, dikey bir duruş sergileyerek yüksek enerjilere bünyemizi açmak enerji kaçaklarımızı önlemede bize destek verir.

  Dikey ve yüksek enerji kullanmak demek dikeyde yaşamayı bilmek demektir. Peki! Nedir dikey yaşamak diye soracak olursak;
 
Dikey yaşamak, dünyanın yani maddenin tesirleriyle değil de  evrenin kozmik tesirleriyle beslenmek ve varolmak demektir.Yani ruhsallığa açık olmak, yüzünü ruhsal dünyaya dönmek, ruhsallığı unutmadan çalışmak ve ruhsallıktan beslenmek demektir. Daha açıkçası, bize en büyük hazzı ve mutluluğu veren şeylerin; şan, şöhret, para, madde hırsı, sahip olmak tutkusu olmaması demektir.

  Gerçek bir dikey yaşam uygulaması neticesinde zaten geleceğimiz nokta maddi planın tesirlerinden etkilenmediğiniz nokta olacaktır. Bir manada gerçekleri gördüğümüz şuurumuzun giderek ve giderek daha açık olacağı noktadır. Şimdi buraya doğru ilerlerken; her varlık kendi planı dahilinde uyum ve esneklik çalışmaları yapar. Zaten yeryüzüne gelmemizin de manası budur. Burada içinde bulunduğumuz şart ve koşullara uyumlanarak esnemek, bakışımızı yükseltmek, kalıplarımızı kırmak, giderek yükselerek incelmek, büyümek, genişlemek. Ve en nihayetinde evrensel bir bakışa sahip olabilmek.

  Evrensel bir bakışa sahip olabilmeye yaşamın amacı ya da daha üst düzeyli bir yaklaşımla insanoğlunun gerçek amacı da diyebiliriz… Bunları yapıp oturtuncaya kadar negatif yönde bizi etkileyen insanlarla aramıza mesafe koymak, görüşme sürelerini kısıtlamak, azaltmak psişik hassasiyeti yüksek olan herkese önerilebilir.

 

© Astroset 2004-2010