Doğal Yaşam

WWW.ASTROSET.COM

 

Dünden Bugüne Şifacılık ve Ruhsal Şifa

  Kitabın konusu olan “RUHSAL ŞİFA” 1850’li yıllardan itibaren kendini hissettirmeye başlayan Spiritüalizm’in (Ruhçuluğun), uygulamaya dayalı ve daha çok ‘Spiritizm’ ile ilgili alanlarından biridir. Aslında, sadece ruhçuluğun ve genel anlamda “ŞİFACILIĞIN” değil, “RUHSAL ŞİFA’NIN geçmişi, bu kitapta da görüleceği gibi sanıldığından çok daha eskilere dayanır.

  Ruhsal şifa uygulamaları, sadece Kadim Mısır ve Yunan mabetlerinde değil; spiritüel öğretmenler, Çin’de lamalar, Tibet’te Gurular tarafından,Hindistan’da ve hatta Galile Gölü çevresinde İsa Peygamber ve havarileri tarafından da yapılıyordu. Ruhsal Şifa’dan Romalıların haberi vardı: ilk hıristiyanlar, Ruhsal Şifa’yı birbirine öğretiyordu.

  Günümüz bilimleri maddeci kesimi bilimsel bir “tutuculuk” içinde, Deneysel Ruhçuluk ve Parapsikoloji ile elde edilen birçok kanıta rağmen, insanın metabiyolojik yanına inanmıyor. Oysa bu iki alanda elde edilen binlerce, on binlerce  kanıta ve bilgi birikimine ek olarak “GENEL ŞİFACILIK’ın ve “RUHSAL ŞİFA”nın geçmişiyle ilgili belge ve bilgilerde insanın gerçek doğası hakkında pek çok kanıt vardır. Tutuculuktan uzak, ön yargılardan arınmış bir zihin ile konuya yaklaşmak gerekir…

  Daha yaygın adıyla  “alternatif tıp” olarak bilinen ruhsal şifa ve onun çağdaş tedavi şekilleri, günümüz tıbbının önerdiği ilaçlara değerli bir ek olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Hatta şimdilerde İngiliz Medikal Kurumu bile modern tıbbın başarısız olduğu bazı tıbbi tedavilerde

  Ruhsal Şifa’nın başarısını kabul etmiş görünmektedir. Oldukça kapsamlı bir literatür taraması ile Ruhsal Şifa’nın tarihsel süreçlerini içine alan bu yapıtta ayrıca günümüzde; Aromaterapi, Ses ve Yoga ile şifa gibi pek çok şifa tedavi yöntemlerini içine alan çalışmaları da bulacaksınız.

  Nükleer tehlikenin gölgesi altından, stres ve endişe günlük yaşamın ayrılmaz parçaları olarak kabul edildiği bu günün sorunlu gezegeni dünyada, günümüz tıbbının sunduğu tedavi şekillerinden bir yarar sağlayamayan, sayıları giderek artan bireyleriyle, ruhsal şifa başta olmak üzere alternatif tedavi şekillerinden yardım bekler duruma gelmiştir. Bunun nedeni, belki de tıp doktorlarının fiziksel rahatsızlıkları sürekli olarak sadece “fiziksel tıp” ile tedavi etmeye çalışma eğiliminden kaynaklanmakta, olaya holistik ve bütüncül bakılmamaktadır. Bu durumdan dolayı, son 40-50 yılda ruhsal ya da spiritüel şifaya olan saygı ve güven artmıştır.

  1950’ lere kadar alternatif tıp ile uğraşanlar (ruhsal şifacılar da dahil) “şarlatan” olarak kabul edilirdi. Hastasına, kendisinin iyileştiremediği bir rahatsızlık için bir ruhsal şifacıya gitmesini öneren bir tıp doktoru; meslektaşları arasından sadece “budala” olarak kabul edilmekle kalmaz, adının resmi kayıtlardan silinmesi tehlikesini de üstlenmiş olurdu.

  Bu beşeri yanılgıdaki ilk büyük değişiklik; 1950’li ve 60 yıllardaki Harry Edwards’ın ve Gordon Turner’in halka açık ruhsal şifa celseleriyle başlamıştı. Bu iki ünlü şifacının, herkesin gözü önünde yaptığı başarılı şifa uygulamaları yerel ve ulusal basını harekete geçirmeye yetmişti. Ruhsal şifayı da okültizmin gizli bir dalı sanan birçok kişide işin aslını bu sayede öğrenme fırsatı bulmuştu.

  Teknolojik çağın beşeriyete sunduğu bunca olanağa rağmen “modern yaşam” henüz, daha sağlıklı bir yaşam şekli önermiş durumda değildir. Bağımlılık oluşturan ilaçlar, alkol ve benzeri sahte mutluluk verici yiyecek ve içecekler zaten sorunlu dünyaya ek sorunlar getirmiştir. Bunlar, hiç kuşkusuz; AIDS, kanser, kronik bronşit, hepatit vb. hastalıkların nedenleri arasında bulunan etmenlerdir. Sonuçları belli olmasına rağmen, bunlara meyledenlerin ihmal ettikleri ya da görmezlikten geldikleri bir gerçek; fiziksel ve ruhsal bir denge içinde olmaları gereğidir. Yani kişi, fiziksel ve ruhsal dengesini bünyede oluşturmadıkça, olumsuzluklarla karşılaşması her zaman olasıdır.

  Ruhsal şifa; zihin, beden ve ruh arasında girişim olduğu ilkesine dayanır. Tıbbın önerdiği ilaçlar ve ilaçla tedavi şekilleri bazen hastalığın belirtilerini bastırır ya da tamamen yok eder ama çoğunlukla esas nedene inemez. Bu esas neden psişede gömülüdür ve spiritüel dengesizliğin sonucudur. Aç gözlülük, kıskançlık, nefret gibi duygusallığın kara lekeleri zaman içinde fizik bedende çeşitli hastalıklar olarak ortaya çıkar. Psikosomatik rahatsızlıklar doktorlar tarafından bilinir ama önerilen tedavi hemen hemen her zaman sakinleştiriciler almaktan öteye gitmez. Ayrıca bu kimyasallar belli bi süre kullanıldıktan sonra da; tütün, alkol, kokain ve eroin gibi, bireyi kendilerine bağımlı hale getirirler.

  Tüm yöntemler işe yaramadığında en etkin yöntem bu nedenle ruhsal şifadır. Ruhsal Şifa kimsenin tekelinde değildir ve söz konusu dengesizlikler ruhsal şifa ile dengeye kavuşur aslı nedene ulaşılır.
  Şifanın kadim yöntemleriyle, hastalıkları yenen yöntemleri öğrenmek ve bu serüvene katılmak isterseniz, değerli şifa yöntemlerini ve kadim geçmişini anlatan bu  kitabı okumanızı Astroset olarak öneririz.

 
 

© Astroset 2004-2010