Meta Bilim

WWW.ASTROSET.COM

 

Şaşırtıcı Kutsal Geometri 

  PHI TİTREŞİMİ

  Phi sadece Fibonacci Sayılarından elde edilen 3-5-8-13 vs gibi bir lineer sayı dizisi değil, ya da 5+8=13 ve sonraki da 8+13=21 demek değil. Phi bundan daha fazlası. Gerçekte Görünmeyen dünyadan görünür dünyanın çiçeklerine, kristallerine ve bükülen eğimlere akan Phi'nin yasaları onu, galaktik, insani ve kuantum gerçekliklerini bağlayan Ahenkli bir Şuur Sistemi olarak tanımlıyor. Onun sırrı ise nasıl titreştiğidir, 8'in 13'e bölündüğünde nasıl olup da 1.618'e yakın bir oran verdiğidir. Sayıları bir sonraki büyük sayıya sürekli böldüğümüzde bölüm her zaman aynı sayı çıkıyor; yukarıda ve aşağıda bulunan mitsel ve erişilmez 1.618...

  Dolayısıyla Phi Evrensel Hakimiyetin Sahibi olan titreşimdir. Aslında o bir sayı değildir, o İdeal Olana yaklaşarak kademelenen oranlardan oluşan bir settir.

Jain 108 Mathemagics

  DAİREYİ KARELEŞTİRMEK

  Daireyi kareleştirmek ortaçağ zihinlerini bir hayli oldukça yoran bir problemdi. O, simya işleminin bir sembolüdür çünkü orjinal kaotik birliği dört elemente ayırır ve ardından onları tekrar yüksek bir birlikte birleştirir. Birlik daireyle temsil edilir, dört elementse kareyle. Dörtten birin elde edilmesi bir arıtma ve süptilleştirme işleminin sonucudur ve bu da daire adı verilen formla sembolize edilir: Arınacak olan nesne çeşitli arındırma işlemleirne tabi tutulur ve böylece ruh veya can en saf haline döndürülmüş olur. Ürün ise genellikle öz adını alır ve bu kesinlikle beklenilmemiş olan veya keşfedilmemiş olan bir için kullanılan tek isimdir. Simyacıların söylediğine göre onun da “asli madde” gibi binlerce ismi vardır. 

The Resonance Project

TORUS

  Nassim Haramein torque (dönme momenti) ve Coriolis güçlerini (dönüşü saptırıcı güç) Albert Einstein'ın alan denklemleriyle birleştirdiğinde huni benzeri bir yapı topolojisine sahip bir kara delikten çok bir Torus olarak hesapladı, yani evrende kırmızı kan hücrelerinden galaksilere kadar pekçok şeyde gözlemlediğimiz yapı.

The Resonance Project

MERKABA

  İnsanlık Hakikat kelimesinin ifade edebileceği yeni bir anlayışın kapısında. Bu kapı bizlerin gerçek olarak kabul ettiklerini soyut gerçekliğe çıkaracaktır. İnsanlar olarak gerçekte enerjetik anlamda ne kadar güçlü olduğumuzu öğrenmek üzereyiz ve bu güç de ruh demeyi seçtiğimiz yerden gelir. Devam etmeyi ve yükselmeyi sağlayan enerji kalpten gelir, kalp bu fiziksel tezahürün hem fiziksel hem de mecazi anlamda enerji merkezidir. Merkaba bir kutsal geometri sembolüdür. Fraktal genişlemenin birleşim noktası ve adeta hiper boyutsal akışın sürekli aktığı bir çeşmedir... Bu güç parmakuçlarımızdadır ve sonsuzdur. Birlikte, bize şimdiye değin gerçek diye söylenen sınırlamaları iterek rüyalarımızın ötelerini araştıracağız ve genişleyeceğiz.

Flower of Life and Sacred Geometry

MODELLER METAPSİŞİK PRENSİPLERDİR

 Doğada, küçük parçalardan, yaşamın insan gözünün ayırt edebileceği ifadelerine, hatta kozmosa kadar bazı modellerle, tasarımlarla ve yapılarla karşılaşıyoruz. Bunlar kaçınılmaz bir şekilde geometrik arşetipleri takip ediyor ve bu arşetipler de bize her bir formun ve onun titreşim rezonanslarının doğasını açığa vuruyor.

  Bu modeller aynı zamanda bütünün parçayla olan ayrılmaz ilişkisi olan alttta yatan metapsişik prensibin de sembolüdür. Geometrinin altında yatan bu birlik prensibi devasa bir ayrılık içindeki tüm formların mimarisine nüfuz ediyor. Bu içten bağlı oluş prensibi, ayrılmazlık ve birlik bize bütünle olan ilişkimizi sürekli olarak hatırlatıyor, ve aynı zamanda da zihin için, yaratılan herşeyin kutsal temeline yönelik bir mavikopya sağlıyor.

Doğanın tüm seviyelerindeki fonksiyonlarda evreni bu aynı zeki prensipler yönetiyor.

Spirit Science and Metaphysics

 Yayın Tarihi:15 Aralık 2015 

 

© Astroset 2003-2015