Metafizik / New Age

WWW.ASTROSET.COM

 

İlâhi Nizam ve Kâinat Kitabında

DUALİTE

Dünyada ve âlemde tek gibi görünen her şey aslında, birbirine zıt karakterde ve birbirinden asla soyutlanamayan (“bir kumaşın iki yüzü gibi…” - Ergün ARIKDAL’ın benzetmesi) zıt durumda iki değerden oluşmuştur. Bu zıtlar, bir tek birimin karakterini oluşturan ve birbirine zıt görünüşlü iki unsurdur. Dünyanın ilk maddesi bile, dualite ilkesinin dışında kalamaz.

Genel Giriş:

* Her şey(birim) bir düalitedir(Birim düalitedir),

* Bir birim düalitenin her bir zıddı da birer değerden ibaret değildir; her bir zıd da birer birim düalitedir. Yani, zıtların her biri birer düalite olan birimlerdir.

* Tüm hareketlerin kaynağı da düalite ilkesinin kapsamı içindedir, Düalite mekanizması olmaksızın hareket, hareket olmaksızın da maddelerin halleri ve değişimleri olamaz.

* En genel anlamda ruh ve maddenin dünyadaki görünüşü(bize görünümü) düalitedir.

Ruh ve madde düalitesinin dünyadaki görünümleri:

* Elektrikte à ”+” ve  “-“ kutuplar,

* Atomda à çekirdek ve elektron,

* Vicdan mekanizmasında à olumlu ve olumsuz zıtlar,

* Ailede à anne ve baba,

* Beşeriyette à kadın ve erkek,

* Evrende/âlemde à yin ve yang,

* Yaratılışta à Ruh ve madde

Beşeri toplumda kadın ile erkeğin aile kurumundaki birlikteliği birim birim düalitedir. Eşler birbirinin hem zıddı, hem de destekleyicisidir. Bu birlikteliğin (birim düalitenin zıtları arasında ki denge zaman zaman bozulsa da) dengesinin sürekliliği, aile kurumunun sürdürülebilirliği ve esenliği demektir. Söz konusu dengenin tam olarak bozulması “ailenin bozulması” demektir.

Aile kurumundaki de dâhil, genel anlamda, bir birim düalitenin; iki zıt değerinden birine, ötekisine gelenden daha çok tesir gelmesi(değer yüklenmesi) o birim düalitede “değer farklanması”nı oluşturur. Değer farklanması hareketin / değişimin nedenidir. Yani harekete neden olan değer farklanmasının da nedeni, zıtlardan birinin, ötekine göre daha fazla değer alması demektir ve değer bozulmasının da nedeni budur. Zıtlar arası değer farkı dengeye gelene kadar hareket ve değişim sürer, yani bir denge durumuna ulaşana kadar.

Düalite ilkesine göre esas olan dengedir; bozulan bir dengenin yeniden kurulması için, zıtların fazla değer yüklü olan tarafından öteki tarafa doğru bir “akış” gerçekleşmelidir ki, bu “akış” halinin maddedeki ifadesi harekettir/değişimdir. En genel anlamdaki ruh ve madde düalitesinin dünyadaki görünümleri kapsamına giren her şey “düalite ilkesi ve değer farklanması mekanizması”yla olur. Hiçbir zerrenin, hiçbir olay bu ilkenin dışında kalamaz.

Gelişmeye çalışan enkarne varlıklar olarak bunlardan, bizleri en aykından ilgilendiren vicdan birim düalitesi de bu esasa göre çalışır ki bunu “vicdan” konulu derlememizde ele alınmıştık. Ayrıca, bu konu için bkz. Kaynak eser , sayfalar 100+104.

Derleyenler : Hüseyin Özdinler, Oktay Tüfekçioğlu, Selman Gerçeksever

  Rakamlar İLÂHÎ NİZAM ’dan alıntılamaların sayfa numaralarıdır.

 Yayın Tarihi:27 Kasım 2017 

<<  ÖNCEKİ BÖLÜM

 SONRAKİ BÖLÜM >>

 

© Astroset 2003-2017