Spiritüalizm & Parapsikoloji

WWW.ASTROSET.COM

PSİŞİK SÜJELER NEYİ NASIL ALGILAR?

  Gezegenimizde Psişik Yetenekleri gelişmiş olan milyarlarca insan yaşamaktadır ve bu süjelerin pek çoğu, psişik yeteneklerinin acemisi oldukları ilk dönemlerde oldukça büyük şaşkınlık geçirip; bu doğal ve evrensel bilgilere açılmalarına ve daha sonrada başkalarına destek olmalarına neden olacak, belki de en değerli yeteneklerini yok saymaya çalışırlar hatta onları durdurmak, kapatmak, beş duyunun sınırlı dünyasına dönmek isteyebilirler. Oysa tüm bu olup bitenler evrensel büyük bir programın bizlerdeki minicik yansımalarıdır, telaş ve şaşkınlık yerine sevinç ve istekle kabul edildiklerinde hızlı gelişim yollarının açılmasına neden olurlar. Ve hiç de sanıldıkları gibi günlük yaşama engel değil aksine yarar sağlayıcı yeteneklerdir bu yetenekler.
  Sitemizdeki psi testinde yüksek potansiyeli olan pek çok arkadaşımız da aynı şekilde bu yetenekleri ile nasıl baş edeceklerini bilemediklerinden sık sık söz etmekteler, bilgi ve bilgilendirme en iyi yanıt olduğundan ve insan özellikle bilmediğinden korktuğundan, korku ve şaşkınlık yerine konu hakkında detaylı ve aynı zamanda da bilimsel verileri olan bilgilere çok ihtiyaç vardır.

   NEYİ NASIL ALGILARIZ ?
  Psişik yetenekler alanında üç bilme ya da algılama yolu vardır: Duru sezi-Duru görü-Duru işiti
 
 Şu konuya çok dikkat etmek gerekir, hiçbir yöntem diğerinden daha iyi değildir, her insanın kendi psişik yeteneklerini geliştirme konusunda kendine has becerileri ve özellikleri vardır, tek bir formül vermek mümkün olmadığından en yararlısı, tarafsız şekilde bilimsel verilerle de açıklanan ve parapsikolojinin tanımları içinde yer alan bilgiyi ortaya koymak ve ondan herkesin kendi ihtiyacı kadar yararlanmasını sağlamaktır. Yöntem farklılıkları da önemlidir, yeteneklerden birine karşı doğal bir eğilim olsa da, uygulamayla diğerlerini geliştirebilirsiniz. Nasıl algıladığınız önemli değildir; önemli olan tek şey algılamanızdır.

  DDA
  Bu üç öğeye topluca Parapsikoloji biliminin literatüründe DDA denir. DDA ya da duyular dışı algılama; görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma gibi beş fizik duyunun ötesinde duyular aracılığıyla algılama yeteneğidir. Burada duyular dışı derken, “dışı” demek, “beş duyuya ek olarak” demek değil, aksine “beş duyunun ötesi” demektir. Gerek beş fizik duyu ve gerekse DDA, tüm insanlarda mevcut standart donanımlardır.

  DURU SEZİ
 
 Bu üç psişik algılama şeklinden en yaygın olanı “açık seçik sezmek” anlamına gelen Fransızca bir sözcük olan duru sezidir. (clairsentience) Bu, beş fizik duyuyu kullanmaksızın bir şeyi içsel olarak bilmek ya da farkında olmak yeteneğidir. Örneğin, arkadaşınızla birkaç gündür konuşmadınız, en son konuşmanızda her şey iyiydi, birdenbire yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu “duygusuna” kapıldınız. Bu algıyı beş duyu ile yapamazsınız, bu aşamada beş duyunun dışına taşan yeteneğiniz devreye girmiş demektir. Yani, duru sezi, DDA yeteneğiniz aracılığıyla bilmişsiniz, o yetenek o anda siz hiç farkında olmadan devreye girmiş demektir. İlk başlarda bunun önemi ve değeri pek fark edilmese de, gelecekte bu yetenek bir avantaj olarak ortaya çıkacak, sizin görünende olup bitenlerden daha derindeki algılarınız nedeniyle neyi nasıl niçin ve nerede yapmanız gerektiği konusunda da size destek verecek, daha güvenli ve emin adımlar atmanıza yol açacaktır.

  DURU GÖRÜ
  Duru görü, maddi gözlerle görülmeyen, genellikle sizinkinden farklı bir yöredeki insanları, yerleri, eşyaları ya da olayları görme ya da algılama yeteneğidir.
  Örneğin, bir anne gecenin bir vaktinde uyanır ve dünyanın öbür ucunda bulunan oğlunun savaş alanında vurulduğunu
“görür”. Daha sonra “vizyon”unun doğru olduğunu öğrenir. Ya da kişi asla bulunmadığı bir yerdeki bir nesneyi görür ve tanımlar, tanım da mutlaka doğru çıkar.

  DURU İŞİTİ
 Duru işiti, psişik olarak duyma yeteneğidir. Eğer yaralı askerin annesi savaş seslerini, özellikle silah seslerini ve oğlunun yardım isteyen çığlıklarını “işitirse”, bu duru görüden çok bir duru işiti deneyimi olur. Birtakım sesler duymak özellikle can sıkıcı olabilir ve bu sesleri işiten kişi, hem onlarla nasıl uyum sağlayacağını, hem de uyumu nasıl bozacağını öğrenmek ihtiyacı duyar. Duru işiti yeteneğinin uygun gelişimi, realiteyi kavrayışınızı kaybetmeksizin, bu deneyimden zevk almanızı sağlar. Ruh ve Madde Yayınlarının “Psişik Becerilerinizi Geliştiriniz” adlı kitabında konu ile ilgili pek çok bilgiye rastlamak mümkün, genel tanımların dışında daha spesifik tanımlamalar için başvuru kaynaklarını ve araştırma yapmayı göz ardı etmemenizi öneririz.

 

© Astroset 2004-2010