Parapsikoloji / Spiritüalizm

WWW.ASTROSET.COM

HAYVANLARDA DDA (Duyular Dışı Algılama)

  ABD’de bir bakımevinin kedisi, 25 hastanın öleceğini dört saat öncesinden haber verdi. Uzmanlar, medyum kedi Oscar’ın yeteneğini açıklayamıyor.

  ABD’nin Rhode Island Eyaleti’nde bulunan bir bakımevinin iki yaşındaki sevimli kedisi Oscar, bir hastanın öleceğini sezdiği zaman onun yanına giderek bekliyor. Bakımevi çalışanları da hastanın ailesine "vakit geldi" uyarısında bulunuyor.
  Şimdiye kadar 25 hastanın kısa süre içinde son nefesini vereceğini sezerek yeteneğini kanıtlayan Oscar’a,
"şefkatli bakıcı" plaketi verildi. Uzmanlar olayı açıklayamasa da, konuyu "New England Journal of Medicine" dergisinde ele alan Dr. David Dosa, "Oscar fazla hata yapmıyor. Ölecek olan hastaları önceden anlıyor" dedi. Dosa, Oscar’ın insana yakın bir kedi olmadığını, ancak işini ciddiye aldığını söyledi.
  Dr. Joan Teno, "Oscar, bazı kokulara veya kendisini büyüten hemşirelerin davranışlarına göre hareket ediyor olabilir" diye konuştu. Diğer uzmanlar ise Oscar’ın, ölüme yaklaşan hastalara verilen, örneğin ısıtılabilen battaniyeler gibi eşyalardan zevk almasının söz konusu olabileceğini belirttiler.

  Parapsikoloji bu konuda ne diyor?
  1930’ lu yılların başında A.B.D de Duke üniversitesinde J.B.Rhine ve eşi L.Rhine tarafından ilk kez ortaya atılan ve üniversitelere giren Parapsikoloji bir bilim dalı olarak hayvanda veya insanda olmasını ayırt etmeden bu tip olaylara kısaca DDA yani duyular dışı algılar kanalıyla iletişim kurma adını vermektedirler.
  Parapsikoloji terimi alışılagelmişin dışı farklı psikoloji anlamına gelmektedir. Telepati, telekinezi ve duru görü çalışmaları ve duru görüdeki olaylar Extrasensory perception olarak adlandırılır. (duyu dışı algılamalar)
  Duyu dışı algılamaları geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği algılama diye önce üçe ayırmak mümkündür ve bir kedi de insan bedenini saran yüksek enerjili alanı ve onun geleceğini algılayabilir. Özellikle kedi ve köpeklerde daha gelişmiş olan; beş duyunun dışına taşan algılamalar güçlü olduğu için onlar bedenin manyetik alanındaki ışımanın azalmaya başladığını kendilerine has yöntemlerle algılayabilirler. Ölmek üzere olan insanların çevrelerindeki manyetik alan ve yaşam enerjilerinde bir düşüş olması son derece doğaldır ve DDA’sı oldukça güçlü bir kedi olan Oscar, kedilerin altıncı duyusu güçlüdür sözünde de ifade edildiği gibi bu doğal yeteneğinden faydalanarak tespiti yapabilir ki zaten yapmış ve herkesi özellikle bilim adamlarını çok şaşırtmış.

  Psişik Görüş ve Morfogenetik Alanlar
  Konu medyum kedi Oscar’dan açılmışken Alanlar konusuna değinmek yararlı olabilir.
  A New Science of Life (Yeni Bir Yaşam Bilimi)adlı kitabında  Rupert , tüm sistemlerin bilinen enerji ve madde faktöründen başka, bir de görünmeyen enerji alanları tarafından organize edildiğini söylüyor. Bu alanlar etkin alanlar; form ve davranış için şablon olarak görev yapıyorlar. Bu alanların, bizim bugün anladığımız ve kullandığımız enerjinin bildik anlamıyla, pek alakası yoktur; çünkü morfo genetik alan kavramının etkileri, normalde  bildik enerjiye uygulanan zaman ve mekan sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır. Ve tüm DDA’lar, hatta telepatik etkilenmelerde morfo genetik alan iletişimleri ile daha iyi açıklanmaktadır.
  Telepatik bağlantıda olan iki canlıda, alansal girişim vardır. Bilgi morfo genetik alanlar aracılığıyla birbirine çok rahat aktarılmaktadır.
  Bu hipoteze göre, bir türün üyesi bir davranışı öğrendiği zaman, türün etkileme alanı, yavaş da olsa değişmektedir. Eğer davranış türler tarafından yeterince uzun süre tekrarlanırsa, bunun
“morfik rezonansı” bütün türü etkiler. Sheldrake buna, morf (form) ve genesis (var edilmek) köklerine dayanarak “morfogenetik alan” adını veriyor.
  Bu alanın hareketi, zaman ve mekanda “uzaktan etkide bulunmayı” anlatıyor (yani bir tür telekinetik etkiyi). Zamanın dışındaki fiziksel evren yasaları ile şekillenen form yerine, zaman içindeki morfik rezonansla bağlantılı formlar arasındaki iletişim anlatılmak isteniyor. Yani morfik alanlar zaman ve mekan içinde çoğalıp yayılabilirler ve geçmiş olayları, ya da diğer tüm olayları etkileyebilir.
  Bunun bir örneğini, Lyall Watson’un kitabı
Life dite: The Biology of Conssciouness’ta (Yaşam Gel-Giti:Şuurun Biyolojisi), artık “Yüzüncü Maymun İlkesi” diye bilinen örnekte anlattıklarında bulabiliriz. Konuyla yakından ilgilenenlerin bu kitabı okumaları çok yararlıdır. Türkçesi: Lyall Watson Ölüm Yanılgısı-Altın Kitap.Yayınevi

  Çok Boyutlu Gerçeklikler Yeni Yolları işaret ederler
  Bir başka fizikçi, Jack Sarfatti Psychoenergetic Systems’de (Psikoenerjetik Sistemler) şunu belirtir: “Işık ötesi bağlantının varoluş şekli, bir üst gerçeklik yoluyladır.”
  Psiko enerjetik
adlı araştırmasında, bizim gerçekliğimizin “üstündeki” düzeyde “şeylerîn” daha birbirine bağlantılı ve olayların daha “ilişkili” olduğunu önermektedir. Buradaki “şeyler”de, yine bir üst gerçeklik sayesinde daha da çok karşılıklı bağlantıdır. Demek ki, bir üst gerçekliğe erişerek, anında bağlantının nasıl işlediğini anlayabilmemiz mümkün olabilir. Hayvanlarda bu bağlantıları içgüdüleriyle doğal yollardan gerçekleştirerek kendi ölçülerinde, kendi kapasiteleri kadar  bizi şaşırtacak psişik olaylar yaratabilmektedirler.

 

© Astroset 2004-2010