Sembolizm

WWW.ASTROSET.COM

ANKH SEMBOLÜ

“Ankh, uykudan uyanan insanın şuuru olarak ortaya çıkar”.

  Ankh,Mısır tradisyonunda önemli bir sembol olup, aynı zamanda kelime anlamı olan “yaşam”ı simgeler. Ancak bu yaşam, dünyevi ve ruhsal olarak bütünsel bir yaşamdır. Ankh, Sırlar Bilgisinin ve Gizli Bilgeliğin anahtarıdır. Ruhsal dünyayla bağlantı kurmayı da ifade eden Ankh, aynı zamanda gücün ve otoritenin sembolüdür. O, İsis ve Osiris’in eril ve dişil sembollerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki bunlar aynı zamanda gökyüzünün ve dünyanın üretken prensipleridir. 

  Ankh ölümsüzlüğü, gelecek olan yaşamı, yaklaşan zamanı işaret eder. Sembolün aynı zamanda bir Yaşam Ağacı formunu taşıdığı öne sürülür, oval kısmının ebediyet olabileceği ve haç biçimindeki uzantısının sonsuzluktan mekana uzanımın temsili olabileceği ve aynı zamanda da ufukta yükselen güneş olabileceği yorumları yapılmıştır. Doğruluk ve adalet Tanrıçası Maat elinde Ankh’ı tutmaktadır.

 

  Ankh, tepesine eklenmiş bir ilmek formunun olduğu T şeklindeki bir haç olarak da yorumlanabilir (Tau haçı). Tanrılar, ya da Akhenaton’un güneş dininde güneşin yaşam veren ışınları Ankh’ı insanlara uzattıklarında onu ilmeğinden tutabilirler veya Ankh bedensel ölüm tasvirlerinde izole bir görüntü halinde ortaya çıkabilmektedir.

  Mısır’da Erken Hıristiyanlık dönemlerinde (Kıptilik) Ankh, ebedi yaşam sembolü olarak kullanılmış ve insanlara Kurtarıcı’nın kendini feda ettiği ölümü olarak sunulmuştur. Formu anahtarı andırdığı için ona aynı zamanda yaşam anahtarı veya Nil’in anahtarı da denilmektedir. İsis sırları inisiyasyonunda kullanıldığı düşünülen sembole Eski Mısır eserlerinde birçok Mısır ilahının elinde rastlanırken en çok Tanrıça İsis’in elinde rastlanır. Sembolün İsis’in elinde görülmesi, yaşamın İsis sembolüyle ifade edilen yönetim sistemine bağlı olduğunu gösterir.

Ankh ve Daire Sembolü

  Daire, bütün şekillerin kendisinden çıktığı en mükemmel geometrik form, çoğu tradisyonda yeri olan evrensel bir semboldür. Yuvarlak form en doğal şekil olduğu için kutsaldır, kendi kendini kontrol edebilenin, yüksek benliğin, tezahür etmemiş olanın, sonsuz olanın, ebediyetin, zamanı kuşatan mekanın ve aynı zamanda da başlangıcı ve sonu olmadığı için zamansızlığın, aşağısı ve yukarısı olmadığından dolayı aynı zamanda mekansızlığın da sembolüdür. Daire göksel birliği temsil eder; Tanrı’yı sembolize ederken bir inisiye adayı için de kendisindeki tanrısallığı açığa çıkarabilmiş olmayı, tamamlanmayı temsil eder.

  Ankh Sembolündeki daire görünen güneşi değil, “Süptil Güneş’i”, ya da Güneşin Ardındaki Güneşi ifade eden Sirius Sistemi’ni temsil eder. Bunun Yeni Ruhçuluk terminolojisindeki bir karşılığı da İlahi Yönetim Sistemi’dir.

Ankh ve T (Tau) Sembolü

Ankh sembolünün üst kısmındaki dairenin altında T biçiminde bir form yeralır. T harfi Mu dilinde “Tau” olarak okunur ve Tau İbrani alfabesinin 22. ve son harfidir . Tau işareti, Mu dilinde, hem “Yeniden Doğuş” hem de “Yıldızlardan Gelen Sular” ya da “Suları Getiren Yıldızlar” anlamına gelirdi. Mayalar yeryüzü ile ruhsal dünya arasındaki bağlantıyı simgeleyen “yaşam ağacını” iki dallı olarak “T” biçiminde tasvir ederler. T aynı zamanda Çin yazısında “iniş” eylemini simgeler;  bunu ruhsal bilginin yeryüzüne inişi olarak yorumlamak mümkündür .

İnisiyasyonlarda Ankh Sembolü

  Sembol, ölümsüzlük isteyenler için “Ölümsüzlük İçkisi”nin aktığı merkezi temsil eder. Ankh’ı elinde tutmak, kaynağın içinde olmak demektir. Sembolü kulpundan tutma, ruhsal dünyanın kapılarını açabilecek biri olmayı simgeler. İnisiye sembolü haç kısmından tutuyorsa, trans halini, inisiyatik ölüm ve ikinci doğuş halini simgeler. Sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz hizasında tutulduğunda, sırlara inisiye olmuş olma halini ve sırrı gizli tutmayı ifade eder. Bu, sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara kapatan anahtardır. Dolayısıyla bu, ruhsal dünyayı imajinasyon yoluyla görmeyi veya duymayı sağlayan durugörü, duruişiti vb. psişik yeteneklere sahip olmuş ve Ruhsal Yönetim’le vizyonlar, sezgiler vs. yoluyla temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.

  Ankh sembolünün bir anahtar olarak kullanıldığı sembolizmlerde ise, bu anahtar onu taşıyan kişinin İsis sırları inisiyasyonundan geçmiş ve vazife sezgisi realitesinin gereklerini yerine getirmeye başlamış biri olduğunu simgeler. O inisiye, İlahi İrade Yasalarının gereklerinin yerine getirilmesinde bir etken olarak çalışan, İsis ve Osirisle temsil edilen vazife organizasyonunda artık şuurlu olarak hizmet edebilecek bir duruma gelmiş demektir ki Göğün Kapısı’nın anahtarına sahip olmanın en büyük anlamı budur.

Kaynakça:

• SALT, Alparslan; Semboller; RM Yayınları; İstanbul 2006.

• COOPER, J.C.; An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols; Thames&Hudson ; Slovenia, 2008.

• BIEDERMANN, Hans; Dictionary of Symbols-Cultural Icons&The Meanings Behind Them; Meridian Printing; New York 1994.

 Yayına Hazırlayan: Astroset Semboller Araştırma Grubu

Yayın Tarihi: 24.Ağustos.2013

 

© Astroset 2003-2013