Sembolizm

WWW.ASTROSET.COM

ONBİR SAYISI SEMBOLÜ

  11 sayısı, 11:11 kapısı üzerinde pekçok söylemler var günümüzde ama pekçoğu bir hakikati ifade etmiyor maalesef. Konuya yeni başlayan insanların heyecan duymalarını sağlıyor olması da güzel tabii ki, ama daha derinleşmek isteyenler için farklı anlamları var. Amerikan spiritüalizminin söylediği gibi öyle kolaycacık geçilmiyor o 11 kapısından bazı özellikler taşımak, bazı inisiyatik çalışmalar yapmak gerek…

  Genellikle günahın ve tehlikenin sembolü olarak bilinen 11 sayısı bir diğer yoruma göre de mükemmel sayı ve yasa demek olan 10’un bu iki niteliğinin de üzerindedir. Tarihte 11 kişilik gruplar bulunur, ama bunların ortaya çıkış nedenini açıklamak neredeyse olanaksızdır. Kadim Roma’da 11 kişiden oluşan bir birlik suçluları izlemek ve suçları ortaya çıkarmaktan sorumluydu. Başka bir deyişle bir tür polis gücüydüler…

  Öte yandan Rene Guenon son zamanlarda 11’i hieros gamos’un büyük sayısı; yani makro kozmos ile mikro kozmosun kutsal evliliği olarak açıklayarak olumlu değerlerini vurgulamaya çalışmıştır. Bu alışılmadık yoruma göre 11, 5’in ve 6’nın bir kombinasyonudur.

 11 sayısının spiritüel anlamı oldukça farklıdır. 11 sayısı nümerolojide üstat sayılardan kabul edilir. Çünkü aynı sayıyı iki hanede kullanır. Bu durum gerçekleştiğinde asal sayının titreşimsel frekansı güç olarak ikiye katlanır. Dolayısıyla onbir sayında 1’in anlamı ikiye katlanmıştır ve bu yüzden de bir sayının en temel nitelikleri olan yeni başlangıçlar ve saflık 11’de iki kat güce sahiptir.

  11 sayısı denge frekansında titreşir. Eril ve dişil dengeyi temsil eder. Hem güneş hem de ay enerjisini eşzamanlı olarak barındırır ve bakış açısında her ikisini de bulundurur. Bu da mükemmel denge halidir.

Onbir Sayısının Nümerolojideki Anlamları Şunlardır:

*Vizyon
*Denge
*Arınma
*Tamamlanma
*Ahenk
*Yüksek idealler
*Yaratıcılık 

  Onbir sayısının yaşantımızda sürekli olarak karşımıza çıkması, genellikle denge halinde olup olmadığımıza dair bir farkındalık geliştirmemizin işaretidir. Yani onbir: 

*Ruhsal ve dünyasal yaşantımızı dengeleme
*Duygu, düşünce ve ruhsal yönlerimizde denge
*Eril ve dişil yönlerimizde denge sağlamamız gerektiren bir noktada olduğumuzu işaret eder.
  Dolayısıyla bir daha onbir sayısı ile karşılaştığınızda bunu, size evrenden gelen ve durup derin bir nefes almanızı, şuurlu olarak kendinizi ve enerjinizi dengelemeye odaklanmanızı işaret eden bir mesaj olarak kabul edebilirsiniz. 

  Bir’e bir eklediğimizde iki sayısını elde ederiz ve aslında bu da bir denge sayısıdır. İki aynı zamanda 

*İncelik
*Sakinlik
*Düalite (ikilik)
*Adalet
*Zarafet
*Eşitlik niteliklerini de ifade eder. 

  Pekçok nümerolog onbir sayısını yükselen enerji olarak görür. Bu sayıya odaklanmak şuurunuzu harekete geçirme ve anda olmaya yardımcı olma potansiyelini size kazandırır. Onbir sayısının ruhsal anlamını yaşamlarında fark edenler ince titreşimlere karşı oldukça duyarlı olan kişilerdir ki bahsettiğimiz nitelikler de bu titreşimlere denk gelmektedir. 

  Sürekli olarak karşısına onbir çıkan bir varlık düşünceli ve sezgisel biridir. Ayrıca, onbir sayısına görsel olarak odaklanmak zihni yükseltebilir. 11 sayısının nasıl göründüğünü düşünün. Görsel olarak, 11’in bir kapı olduğunu düşünün. Ve tüm farkındalığınızı birlerin arasında kalan alana yoğunlaştırın. Bunu yapmak şuurunuzu bir lazer gibi odaklanmaya tatlı bir şekilde ikna edecektir. Bu aynı zamanda mevcut ana gelebilmeye de yardımcı olacaktır; tüm olasılıkların varolduğu ana… Bu görsel meditasyon onbir sayısının yüksek enerjili rezonansıyla birlikte zihni, bedeni ve ruhu destekleyecektir. 

Onbir Sayısının Mesajları Şunlardır: 

*Bütünselliği sürdürebilmenin teyidi.
*Şuurlu farkındalığın açık alanına giriş
*Kendi üzerimizde yeni bir organizasyon kurmak,
*kendimize yeni bir olumlama ve yeniden dengeleme yapma gerekliliği.
*Yaşamlarımızda enerjiyle uğraştıkça, kendimizin de o enerjinin bir parçası olduğumuzu anlamamız önemlidir. 

  Onbir sayısının spiritüel anlamı doğrudan bizim yaşamda ilerleyişine olan katılımımızla ilgilidir. Onbir ortaya çıktığında hem bizim objektif olabilme yeteneğimizi hem de yaşamsal olaylara tabi olmamızı işaret ediyor demektir. Seçimler kapısından ne şekilde girdiğimiz sonucun saflık derecesinin belirleyicisidir. Kapıdan girmekle kastedilen nedir derseniz, bu, onbir sayısının meditatif, dönüştürücü bir vasıta oluşuyla ilgilidir.

Kaynakça: 

* https://www.whats-your-sign. com/spiritual-meaning-number- el…
* Sayıların Gizemi; Annmarie Schimmel; Kabalcı Yay.
* An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols; J. C. Cooper

Yayına Hazırlayan: Astroset Semboller Araştırma Grubu

Yayın Tarihi: 19.Şubat.2019

 

© Astroset 2003-2019