Astro Terapi

Astro Terapinin amacı, bireylerin yaşamlarını değiştirmelerine yardımcı olmaktır. Her birimiz için yaşamın zorlukları bazen onları, kendi başımıza aşmamıza olanak tanımayacak bir şekilde karşımıza çıkabilirler. Astro Terapi diğer terapi metotlarından farklı olarak bireyin doğum haritası esas alınarak hazırlanan bir programla zorluklarla yüzleşme ve kendini geliştirme ile zorlukları aşmanın yanı sıra yaşamı daha anlamlı ve üretken bir hale getirmenize destek olmaktadır.

Terapi süresi

Programlarda genellikle kısa terapi modeli uygulanmaktadır. Her bir çalışma için doğum haritaları esas alındığından, terapi süresi ve modeli hakkında çalışmalara başlamadan önce danışanla birlikte program belirlenir.

Astro Terapinin Yararları

Bu uygulama ve çalışma yöntemi, danışanların bireysel doğum haritası aracılığıyla bir çok rahatsız davranışlarını motive eden temel düşüncelerini ve eylemleri keşfetmesini sağlar.

Danışanların kendi düşünsel-ruhsal-sosyal-toplumsal yönlerini anlamalarına yardım eder.

Danışanlara düşüncelerin, insan doğası üzerindeki yaşayan canlı etkisini, mantıklı ve mantıksız doğasını gösterir.

Danışan düşünüşünün ve kendisi hakkındaki bu yanlış inanışların ne kadar anlamsız olduğunu ve gelecek duygu ve davranışsal rahatsızlıklara nasıl zemin hazırladığını anlar.

Danışanların duygu ve davranışlarının nedeni olan derinlerdeki ya da bilinçaltındaki, kendine zarar verme yollarını besleyen mevcut ve olası gerçek dışı düşünceler ile mantıksız varsayımları gözlemlemek Astro Terapinin en yararlı yönüdür. Bu tip düşünce ve eylemlerini önce azaltmaları sonra tamamen yok etmeleri için danışanlarına nasıl düşüneceklerini ve kendilerini nasıl olumlu telkin ve eylemlerle donatacaklarını, nasıl yaşama aktaracaklarını öğretir. Çeşitli duygusal ve davranışsal metotlarla, doğum haritası üzerinde doğrudan çalışarak danışanlarını kendi rahatsızlıkları ile mücadele etmeleri yönünde destekler ve gerçek dışı–olumsuz düşünceleri deşerek bunların danışan yararına kullanılmasına olanak tanır.

Bireyin mutluluğunu ve başarısını hedefleyen özgür, işbirliğine çok değer veren, rüyaları ve bilinçaltı etkileri önemseyen bu tip bir çalışma, danışanın geçmişine odaklanma, duyguları sonsuz bir şekilde ifade etme, araştırma ve herkesin kendi ruh sağlını dengeledikten sonra başkalarına yönelme fenomenine önem  veren yapısıyla, günümüz bireyinin tüm gereksinimlerini karşılayacak bir donanıma sahiptir.

Terapinin sonuna doğru danışanlar, Astro terapistleri ile birlikte gelişmelerini gözden geçirir, planlar yapar, şu anda da devam eden veya potansiyel problemler ile ilgili olarak doğum haritasına uygun yeni stratejiler belirlerler.

Astro Terapi Çalışmasının Hedeflenen Sonuçları

1- Danışanın yoksunluk hissinden kurtulmuş olması, yüksek ruhsal tansiyonlara tahammül ederek bunları 
    memnuniyet verici bir hale sokma kapasitesini kazanması
2- Baskıların ve yetersizlik duygusunun ortadan kaldırılması
3- Dürtüsel isteklerin imkan ve realiteye uyumu
4- Uzak ihtimalleri de göz önünde bulundurarak bir yaşam planı oluşturulması
5- Sosyal ilişkilere duyulan arzunun geliştirilmesi
6- Olumsuz durumları yaratan kuvvetlerle pozitif kuvvetler arasında faydalı değiştirmeler yolunda uzlaşma

* Seans süreleri 2 saattir.

* Terapi seanslarınızı başlatmak için gurgunmurat@gmail.com adresine yazarak, ücretsiz ön görüşme randevusu alabilirsiniz.


GÜRGÜN 1994-2023