Psişik Yetenek Testi

editor@ astroset.com


Psişik yeteneklerinizi test edin ve geliştirin !

  Psişik Testlere katılıp, testi yanıtlayan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen ‘Astroset Ziyaretçilerinin’ ilgilerine teşekkür ediyor ve bu konu hakkında bazı bilimsel açıklamalar yapmak istiyoruz. Halk arasında ‘6.His’ olarak da anılan ve pek çoğumuzda doğuşumuzla birlikte potansiyel olarak zaten var olan, bu doğal yönümüz hakkında bilim de araştırma yapıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

* Test sonuçları tek tek hazırlandığından cevapların elinize ulaşması zaman alabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

PSİ TESTİMİZE KATILMAK İÇİN >> [ Psi Test ]

Psişik yetenek ve bilim
   Bilim Parapsikoloji adı altında, psişik ya da paranormal oluşumlara getirilecek açıklamaları en azından 1800’lerden beri araştırmaktadır. Bilim adamları için sorun, psişik yeteneğin doğasıyla kontrollü koşullarda ölçülmesinin zor oluşudur. Bir duyguyu veya rüyayı, bir örnek olarak nasıl sayabilirsiniz? Gelecekte olacak bir olayı bilme yeteneği nasıl açıklanabilir? Bu önceden biliş neden veya nereden yayılmaktadır? Bu durum, enerjinin doğası hakkında veya bizim dünyada var oluşumuz hakkında ne söylemektedir?

Bilim için özellikle ilginç alan, neden Psi ’yi, (bilimsel deneylerde bazen bilinmeyen bir ölçümü tanımlamak için sembol olarak kullanılan Yunan alfabesinin 23. harfi) insanların bazılarının deneyimledikleri ve bazılarının deneyimleyemedikleridir. Bir dizi deney, insanların Psi ’ye yaklaşımlarının önemli bir faktör olduğunu önermektedir. New York’taki Şehir Kolejinden Getrude R. Schnmeidler, Psi ’ye inanan süjelerin Psi testlerinde iyi sonuç alırken şüpheci  eğilimlilerin şans seviyesinin altına düştüklerini bulmuştur.

Parapsikoloji psişik yeteneği şöyle tanımlamaktadır. Duyular Dışı Algılama (DDA): DDA, parapsikolojinin babası Profesör J.B. Rhine tarafından, duyusal fonksiyonlar gibi görünen Psi ’nin herhangi bir tezahürünü göstermek için tanıtılan genel bir terimdir. Diğer tanımlar ise şunları içerir; kahinlik, kehanet, cam küre okuma, tele veya para-gnosis, ikinci görüş, paranormal biliş, paranormal bilgi aktarımı.

DDA Türleri - Bunlar aşağıdaki türden fenomenleri kapsamaktadırlar;

Telepati (uzaktan hissediş/algılama): Geçerli duyu kanalları kullanılır durumda değilken bir kişi tarafından fark  edilen bilginin başka bir kişi tarafından alınması.
Duru görü
(açık görüş): Geçerli duyu kanalları kullanılır durumda değilken kişinin  çevre hakkında bilgi alır gibi görüntüler görmesi.
Prekognisyon
(önceden biliş): Gelecekte olacak bir olay hakkında sonuç çıkarılamayacak bir bilgiyi herhangi bir şekilde almak.
Psikokinezi
(PK): Psikokinezi veya zihin hareketi, Profesör Rhine tarafından bir kişinin sadece isteyerek çevresini etkileyebildiği Psi fenomenini açıklamak üzere ortaya atılmış bir terimdir. DDA duyusal fonksiyonlar olarak kabul edilirken, PK motor fonksiyonların Psi karşılığıdır. PK genel olarak iki kategoriye ayrılmıştır:
Mikro PK:
Ortada bir olayın olduğunu belirlemek için araçlara veya istatistik analizlere gerek duyulan olaylardır (mikro elektronik aygıtlar üzerindeki etki gibi)
Makro PK:
Basit, çıplak gözle gözlemin ortada fiziksel bir etki olduğunu önerdiği olaylar .

Telepati testi
Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz küçük bir teste katılmak ister misiniz? Zener kartlarınızı kitapçılardan alabilirsiniz. Kartlarınızı hazırlayın, karşılıklı oturun, birbirinizi sempatik bir testle deneyin.

Bir arkadaşınıza Zener kartları destesini karıştırmasını söyleyin. Elinizdeki Zener kartları ilk kez 1920’lerde Duke Üniversitesi tarafından tasarlanmış olan deste 5 değişik sembolden meydana gelmiştir, bir haç, bir kare, bazı dalgalı çizgiler, bir daire veya kareden oluşur. 30 saniyelik aralıklarla saatlerinizi ayarlayın, arkadaşınız kartların desenli yüzlerini açsın, her kartın yüzüne konsantre olsun, yerini kaydetsin ve sonra kartı ters çevirsin. Bu sırada kartların düzenini, algıladığınız gibi yazın. Kartları tekrar karıştırın ve dört kez daha deneyin, 125 kereye kadar destedeki her turda (25 defa) 5 doğru cevap şanstır. Her 25 kartlık turda 6-5 kartlık ortalama, sizi Profesör Rhine'in ilk başarılı süjeleri arasındaki telepatik kategoriye yerleştirecektir. 

Ünlü psişik kişiler

NOSTRADAMUS: 16 yüzyılın Fransız hekimi ve astrologu Michel de Notredame,, tahminen dünyanın bilinen en iyi psişik şahsiyetidir. Onun kehanetleri, mecazlar ve anagramlarla karışık olarak Fransızca, Latince ve onun kendi gizli dilinde “Yüzyıllar” adıyla 1555’ten itibaren on cilt olarak basılmıştır. Nagazaki ve Hiroşima’ya atom bombası saldırısını, Almanya’da Nazi Partisinin yükselişini, Fransız devrimini, Başkan John F. Kennedy suikastını ve hatta dünyanın sonunu önceden bildiğine inanılmaktadır.
EILLEEN GARRET
:
Bir medyum ve yazar olan Eileen Garret, psişik fenomenler üstüne yapılan çalışmaları ve bu çalışmalar hakkındaki bilginin boyutlarını geliştirmek konusuyla ilgileniyordu. 1951’de Amerika’da parapsikolojik araştırmalara fon sağlayan Parapsikoloji Vakfını kurdu.
JEANNE DIXON
:
Yüzyılın önde gelen görücülerinden biri de Amerikalı Jeanne Diхon ’dır. Başkan Franklin D. Roosevelt ve Mahatma Gandi ’nin ölüm zamanını, Marilyn Monroe ’nun intiharını, Başkan Jack Kennedy ve kardeşi Robert’in suikastını ve insan hakları lideri Martin Luther King’in suikastını doğru olarak önceden bildirmiştir. Testler Diхon ’ın DDA ’sının insanlarınkinden çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Yüzde 3-7’lik bir ortalamayla kıyaslandığında %90-97’lik doğruluk sağlamıştır.
EDGAR CAYCE
:
Transa sebep olan vizyonlarından dolayı uyuyan kahin diye bilinen Edgar Cayce şifa veren ve vizyon sahibi bir kişiydi. 1877 Mart ayında Kentucky ’de bir çiftlikte doğan Cayce, trans halindeyken 14.000 okuma yapmış ve lazerin ortaya çıkmasını, Ölü Deniz Yazmalarının keşfini, 1929’daki Wall Street borsasının iflasını, 1926’da California, Japonya ve Filipinleri vuran doğal afetleri önceden bildirmiştir.

PSİ TESTİMİZE KATILMAK İÇİN >> [ Psi Test ]

 

© Astroset 2003-2023