Kadim Bilgelik

editor@ astroset.com

>> ENGLISH

Kadim Kültürler

 
Maya-Mısır-Asya-Anadolu ortak kültürleri
(Doç. Dr. Haluk Berkmen)
 1- Asya'dan Amerika'ya 38- Etrüks zarındaki sayılar
 2- Aztek ve Maya dilleri 39- Güneş dilinden türeyen diller
 3- Maya dilleri ve ön Türkçe 40- Türkçe'de tekrar ve karşıtlık simetrisi
 4- Mayalarda dil, din ve mimari 41- Türkçe'nin Dönemleri
 5- Maya dili, ön Türkçe, Japonca 42- Türkçe kökenli sözcükler
 6- OK Dilleri 43- Türkmen Türkçesi
 7- Tengri Simgesi 44- Phaistos Diski
 8- Ok Motifleri 45- Khazar Türkleri
 9- Khan-Khut-Khanum 46- Asya kökenli barınaklar
10- Osiris (Oz/İris) 47- Güneş Kültü ve Tanrıçalar
11- Gök Tanrı/ODİN 48- Türkçe'nin Lehçeleri
12- "OL" sözcüğü 49- Yazının Gelişimi
13- Ön Türklerde PANTEİZM 50- Sümer çivi yazısından Finike Abecesine
14- Ön Türkler ve ŞAMANLIK 51- Olmek Abecesi
15- Etrüsk ve Likya Yazısı 52- Hint Abeceleri
16- Sümer Dili 53- Kuşhan kralı HAKANTEKİN
17- Khang/Kaan - Dingir/RA 54- Pikt dili ve yazısı
18- Akhenaton / Khan / Aton 55- Çin yazısının kökeni
  19- Güneş tanrı ve kuş ülkelerinin tanrıçaları 56- Pasifik Dağılımı
20- Taşlıtepe / Ziggurat / Piramit 57- Kuzey doğu Dağılımı
21- Asya kurgan geleneği 58- Burrows Mağarası
22- Kadim Mısır'da piramitler 59- Genetik Bulgular
23- Dil grubu kuralları 60- Asya dağılımının izleri
24- Asya kök dili kuralları 61- Orta Asya Belgeleri
25- Ön Türklerin kutsal hayvanları 62- Finike Abecesi
26- Issık kurganı ve kutsal hayvanlar 63- Avrupa adalarında Ön Türk kültürü
27- Tur ve Ok boylarının adları 64- Avrupa Megalitleri
28- Ön Türk harflerinin kökeni 65- Ege kıyılarının kadim dili
29- Buğu ve buhar sözcükleri 66- Göktürk parasındaki yazı
30- Altay dili Çavuşça 67- Güney Doğu Asya Halka
  31- Atatürk'ün Güneş Dil kuramı 68- And-İçme Kadehleri
  32- Merv Bölgesi 69- Traklar ve Makedonlar
  33- 20 bin yıllık iklim değişikliği 70- Halk danslarının kökeni
  34- Kara Khoto- Tangut- Kutsal Güneş 71- Hayat Ağacı Simgesi
  35- A harfinin izlediği yollar 72- Kaya Resimleri
  36- Tarkandemos Mührü 73- Dil Grupları
  37- Şaman Kadınlar    
         
  Anadolu Bilgeliği Kadim Simgeler
 

Anadolu Bilgeliği

Kadim Simgeler
 

 

     
         

Kadim Bilgelik
Kayıp Uygarlıklar ve  Ruhsal Öğreti Sistemleri    
 Kayıp Uygarlıkların kökeni  Amerika Uygarlıkları

Kadim Bilgeliğe Giriş

Mayaların Gizemi

Kayıp uygarlıkların kökeni

Kızılderili Bilgeliği

Tibet'ten Naacal tabletlerine
   
 Mu ve Atlantis Uygarlıkları  Mısır Uygarlığı ve Piramitler

Batık kıta "MU"

Piramit ve sfenksin sırları

Kayıp kıta Mu'nun sembolleri

Büyük Piramit

Güneşin oğulları

Ezoterizmde piramitler
 

Tufan, Mu, Atlantis kolonileri 

Gize sfenksinin sırrı
 

Atlantis nerede ?

Gize sfenksi ve Horus
 

Mu ve Atlantis Halkı

Gize sfenksinin kozmik yönü
 

Türklerin anayurdu    
  Türklerin kültürel ve kozmik kökenleri
     
   Mezopotamya / Anadolu Uygarlıkları

 

 

Sümer tanrıları

 

 
 

 

     
       

 

 

© Astroset 2003-2023