Metafor / Kuantum Evren

editor@ astroset.com

Doç.Dr. Haluk BERKMEN METAFİZİK-FİZİK

KUANTUM GERÇEKLİĞİ

Haluk Berkmen ile Kuantum Yeni dünya görüşü Derin Gerçeklik
Haluk Berkmen ile Kuantum II Uzay boşluğu Bölünmemiş bütünlük
Kuantum ve Gündelik Yaşam Evrende elektron Paralel Evrenler
Kritik etki yasası Elektronun şuuru Kuantum ve Neo realizm
Bilgi hakkında Organize Evren Bilinç gerçekliği yaratır
Yaradılışın estetiği Çok Boyutlu Evren Çift katlı dünya
Karmaşa Kuramı    
Kuantum kuramı ve insan HOLOGRAFİK PARADİGMA KUANTUM FİZİĞİ
Varlık ve Zaman Holistik Birlik Yaşam ve kuantum
İnsan ve Evren Şuur Hologramdır Kuantum etkisi
  Kaza ve Kader Mikro'dan Makro'ya KAOS Schrödingerin kedisi

 

  Şuur ve Bilim Kuantum ve hareket

  Şuur-Beyin-Hologram Dalga ve parçacık ikiliği
  Araştırmalarda zihin ve beyin Gerçek bizim baktığımızdır
Mikro ve Makro'da Estetik Holografik alan modeli Kuantum yaşam görüşü

1-Doğanın ve Yaşamın Estetiği

Holografik şifa Gözlemci ve katılımcı
2-Altın Oran Kozmik Tezahür Parçacıklar ve benlikler
3-Kuantum dünyasında Simetri Holografik Evren Kuantum benlik
     
Haluk BERKMEN kimdir? Farkındalık üzerine (Yazı Dizisi) FİZİK / KADİM BİLGELİK KUANTUM ve DÜŞÜNCE
  1-Post Modern farkındalık 1-Kadim bilgelikten yeni fiziğe Geleceği şekillendirmek

2-Farkındalığın farkı 2-Doğu bilgeliğinde gerçek Gözlemci ve düşünür
3-An'da yaşamak 3-Kozmik Şuur Kuantum ve iletişim
4-Farkındalık ve diyalektik 4-Evren ve kuantum potansiyeli Kararlı Denge
5-Farkındalıkta zen ve sufizm 5-Holo Eylem ve Mekansızlık Şuur, Madde ve Kuantum
6-Farkındalıkta katılımcı anlama 6-Saklı Düzen Kuantum düşünce süreçleri
7-İleri düzeyde farkındalık 7-Saklı düzen'de mucize Düşüncenin şekillenmesi
     
Kültürel Küreselleşme KUANTUM FİZİĞİ ve IŞIK SOYUT PARÇACIKLAR
1-Kültürel Küreselleşme Işığın Doğası Ruh-Beden İlişkisi
2-Post Modern Felsefe Esir Hipotezi Eğimli / Kapalı Evren
3-Yapı bozumculuğu Foton İletişimi Mekansızlık Prensibi
  4-Simülakr Nedir?    

     

Kuantum İnsan (Yazı Dizisi)

KUANTUM FİZİĞİ ve PSİ KOZMİK ENERJİ DENİZİ
1-Kuantum İnsan-Kuantum Bilgelik Fizik ve Modern bilim Kuantum Boşluğu
2-Ne ise Ne mi? Psikokinezi ve kuantum Atom Fiziğinde Parçacıklar
3-Tasavvuf Boyutları Saklı Değişkenler Kuantum ve İlişkisel Holizm
4-Özgürlük hakkında Psikokinezi süjesi Ortak Alanlar Kurmak
    Sebep-Sonuç İlişkisi
    Kelebek Kanadı ve Kaos
Kuantum ile ilgili diğer yazılar   Bütüne Katılmak
Dr.Kuantum ve uzaydaki radyo dalgaları  
Kuantum Kuramında Özgür İrade  
     
     
       
       
     

KAYNAKÇA

 

© Astroset 2003-2023